Gå till Innehållet

Studio Akavia Student

Akavias verksamhetsansvarige för student, Abelone Tischbein-Madsen och utredaren Felix Ulfenstedt ger utifrån Akavias rapport, Efter examen, snabba tips på var du som nyexaminerad kan hitta din nästa anställning.