Gå till Innehållet

Studio Akavia Student

Akavias arbetsmarknadsundersökning "Efter Examen" visar att det är vanligt att nyexaminerade kommunikatörer jobbar inom olika kommunikations- och marknadsföringsroller efter examen. Kommunikatören har i uppgift att förmedla organisationens budskap och varumärke. PR står för Public Relations och handlar om att hjälpa arbetsplatser att bygga relationer och kommunicera budskap till olika målgrupper. PR-konsulter arbetar på uppdrag åt kunder med att skapa publicitet och opinion. På det stora hela handlar det om att paketera olika budskap för att skapa engagemang för organisationer, menar Joseph Borenstein.