Gå till Innehållet

Studio Akavia Student

Akavias arbetsmarknadsundersökning "Efter Examen" visar att revision är ett av de vanligaste arbetsområdena för nyexaminerade ekonomer. Rekryteringsprocesserna för juniora positioner på de stora revisionsbyråerna börjar ofta upp till ett år innan tjänsterna tillsätts. Därför är det viktigt att skaffa sig information om tjänsterna i god tid innan examen.