Kommunal sektor

En av dina viktigaste uppgifter som facklig förtroendevald är att stödja medlemmarna.

För dig som är förtroendevald i kommunal sektor

Medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för semester, föräldraledighet med mera. Många svar går att hitta i olika centrala eller lokala kollektivavtal.

Kan du själv eller någon i föreningen hjälpa medlemmen är det bra om det hanteras av den lokala fackliga organisationen.

Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig ombudsman för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar till Akavias medlemsrådgivning.

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. En viktig uppgift för dig som förtroendevald är därför att jobba aktivt med att dina kollegor blir medlemmar.

Läs mer om ditt uppdrag

I Handboken "Att vara förtroendevald i kommunal sektor" får du en grundlig introduktion till rollen och uppdraget. 

Att vara förtroendevald i kommunal sektor, pdf