Privat sektor

En av dina viktigaste uppgifter som facklig förtroendevald är att stödja medlemmarna.

För dig som är förtroendevald i privat sektor

Medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för semester, föräldraledighet med mera. Många svar går att hitta i olika centrala eller lokala kollektivavtal.

Kan du själv eller någon i föreningen hjälpa medlemmen är det bra. Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. 

Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig förhandlare/rådgivare för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar till Akavias medlemsrådgivning.

I de flesta fall har vi en akademikerförening tillsammans med övriga Saco-förbund på arbetsplatsen. Medlemmar i andra förbund ska du hänvisa till sina respektive förbund.

Läs mer om ditt uppdrag

I den fackliga handboken Din roll och ditt uppdrag får du en grundlig introduktion till rollen och uppdraget


Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. En viktig uppgift för dig som förtroendevald är därför att jobba aktivt med att dina kollegor blir medlemmar. Läs mer om rekrytering

SACO Mallar

Saco har mallar för affischer, brev, namnskyltar och nyhetsbrev som ni kan använda er av i föreningen.