)

Instruktion för översättning av webbsida

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna en webbsida som är skriven på ett annat språk.
 3. Klicka på det föreslagna språket i rutan som öppnas.
 4. Webbsidan översätts tillfälligt i Chrome.
 5. Önskar du ett annat språk än det förvalda, klicka på de tre prickarna.
 6. Välj ett annat språk i listan och klicka på översätt.

Fungerar det inte? Testa att uppdatera webbsidan.

Om det ändå inte fungerar:

 1. Högerklickar du var som helst på sidan.
 2. Klicka sedan på översätt till [språk].
 3. Klicka på de tre punkterna i rutan som öppnas.
 4. Välj ett annat språk i listan och klicka på översätt.

Instructions in English

INSTRUCTIONS FOR TRANSLATING A WEB PAGE

 1. Open Chrome on your computer.
 2. Open a web page written in another language.
 3. Click on the suggested language in the box that appears.
 4. The webpage will be temporarily translated into Chrome.
 5. If you want a language other than the default one, click on the three dots.
 6. Select another language from the list and click translate.

Does it not work? Try updating the website.

IF IT STILL DOES NOT WORK:

 1. Right-click anywhere on the page.
 2. Then click translate to [Language].
 3. Click on the three dots in the box that appears.
 4. Select another language from the list and click translate.

Inte medlem i Akavia?