Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Charlotta Stern, Vd, Ratio och professor i sociologi Karin Tenelius, Grundare, Tuff Leadership Traning och författare Ann-Charlotte Oetterli, Jurist och chef för överförmyndarverksamheten i Nacka kommun Patrik Nilsson, Chef, Politik och profession, Akavia Publicerad: 2 maj, 2024

Det skandinaviska ledarskapet grundar sig på tillit och förtroende och i detta panelsamtal med experter från forskning och näringsliv dyker vi ned i det praktiska hantverket med tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans med Charlotta Stern, Ratio, Karin Tenelius, TUFF, och Ann-Charlott Oetterli, Nacka Kommun diskuterar vi hur skandinaviskt ledarskap tar sig uttryck i praktiken, hur kris eller förändring påverkar ledarskapsmodellen och hur man balanserar tillit med kontroll och ansvar.