Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Petter Björkebäck, Grundare och vd, Village Stefan Tengblad, Professor i Human Resource Management, Göteborgs universitet Åsa Ångman, Chef inom Scaniagruppen Birgitta Rydell, Sakkunnig Chef och ledarskap, Akavia Publicerad: 2 maj, 2024

Det skandinaviska ledarskapet har ibland kallats Nordens guld, och i detta panelsamtal med experter från näringsliv och forskning utforskar vi möjligheter och utmaningar med ledarskapsmodellen. Tillsammans med Stefan Tengblad, Centrum för global Human Resource Management, Petter Björkebäck, Village Organizational Development och Åsa Ångman, Scania diskuterar vi hur det skandinaviska ledarskapets utveckling ser ut, hur det fungerar i arbetslivet sedan pandemin och om det skulle fungera att exportera.