Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Ruth Yosef, Moderator, CEO/ Senior Legal och Compliance Advisor, Tôssa Legal Group AB Pontus Rosengren, Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten Caroline Olstedt Carlström, Partner Cirio Advokatbyrå, och ordförande Forum för Dataskydd Johan Gellerstedt, Säkerhets- och säkerhetsskyddschef på Digg Karin Thomasson, Senior Legal Advisor på Certezza Publicerad: 18 april, 2024

Företag, myndigheter och viktiga samhällsinstanser utsätts allt oftare för cyberangrepp, hackerattacker och utpressningsförsök. Det medför ökade krav på jurister att rusta sig för riskhantering och bidra effektivt med relevant stöd. Jurister förväntas kunna navigera i affärsjuridik och regelefterlevnad, både före och när incidenten är ett faktum. Välkommen till ett panelsamtal om GDPR och cybersäkerhet.