Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Linda Swirtun, Samverkansledare Afori, Upphandlingsmyndigheten Frida Faxborn, Näringspolitisk expert, TechSverige Jimmy Andersson, Inköpschef, Sundsvalls kommun Hanna Elving, Moderator Publicerad: 23 februari, 2024

Välkommen till ett panelsamtal om upphandling av digitala system i offentlig sektor. Under samtalet med gäster från TechSverige, Upphandlingsmyndigheten och Sundvall kommun, diskuterar vi balansen mellan säkerhet och medborgarnytta vid upphandling, upphandlande verksamheters kunskapsbehov vid beställningar av digitala tjänster och synen på innovation vid upphandling.