Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Mia Edwall Insulander, Generalsekreterare Advokatsamfundet Johan Hirschfeldt, f.d. president i Svea hovrätt och sakkunnig i Grundlagsutredningen. Hannes Magnergård, Rådman, förtroendevald Akavia och ledamot i SACO-S domstol Anna Nitzelius, Sakkunnig Akavia Publicerad: 26 maj, 2023

Domare och domstolars oberoende är en ständigt aktuell fråga. I vår omvärld kan vi se hur rättsväsendets oberoende utmanas. För att värna vår demokrati behöver vi tillgodose rättssäkerheten på ett mer långsiktigt sätt. Under samtalet diskuterar vi om den nya grundlagsutredningen är tillräcklig för att trygga oberoendet eller om det behövs ytterligare åtgärder. Vi pratar även om vilka de mest prioriterade frågorna är.