Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Caroline Cederquist, Pressansvarig Akavia Anna Nitzelius, Rättspolitisk sakkunnig Akavia Hedda Mann, Chefsjurist Arbetsgivarverket Nils Öberg, Generaldirektör Försäkringskassan Publicerad: 21 september, 2021

Hot, våld och trakasserier är vanligt förekommande bland myndighetsanställda. Vad för insatser krävs för att skapa trygga arbetsmiljöer? Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga diskuterar frågan utifrån Akavias medlemsundersökning.