Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Caroline Cederquist, Akavia Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs Universitet Malin Holm, leg. psykolog Ingemar Persson, coach ledarskapskap och grupputveckling Publicerad: 7 april, 2021

Under en rekryteringsprocess kan arbetssökande bli ombedda att göra ett personlighetstest. Det finns skilda uppfattningar om hur dessa tester bör användas – men inom den akademiska världen är man överens: de så kallade typtesterna har inte något vetenskapligt stöd.