Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter

Medverkande: Caroline Thunved, Generalsekreterare och vd, Sveriges kommunikatörer Anna-Karin Engvall, Senior rekryteringsspecialist, Just Right Fredric Ripe, Gruppchef digitala kanaler, nationell kommunikation, Polisen Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef Akavia Felix Ulfenstedt, Sakkunnig Akavia Ida Inga, Professionsanalytiker Akavia Publicerad: 22 februari, 2022

Kommunikatörsyrket är under ständig förändring. De senaste åren har yrkets status höjts och kommunikatören har i högre grad en central placering i organisationen, mycket till följd av pandemin och digitalisering av verksamheter. I detta samtal träffar vi delar av kommunikationsbranschen och diskuterar rollen, utmaningar och förutsättningar, samt vilka är egenskaperna och kompetenserna som kommunikatören behöver för framtiden?