Din roll och ditt uppdrag

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och är oerhört viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.

Det fackliga uppdraget

Vad innebär ett fackligt uppdrag och hur går det till? Här samlar vi verktyg, mallar och information du behöver i ditt dagliga arbete som lokalt förtroendevald.

Om ditt uppdrag
Registrera ditt uppdrag

Är du ny som förtroendevald eller har din förening haft årsmöte? Registrera dig så får du tillgång till mer information samt kan anmäla dig till kurser och dylikt.

Registrera
Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och anställningsvillkor.

Läs mer om modellen
Mentorskapsprogram och utveckling

Som förtroendevald kan du behöva någon att bolla uppdraget med eller diskutera hur du kan dra nytta av din roll i din framtida karriärutveckling.

Utveckla dig
Mötesplatser och nätverk

Akavia erbjuder dig som förtroendevald ett antal mötesplatser. Allt från forum för alla sektorer till små nätverk inom specifika branscher.

Nätverka
Skyddsombud

Som skyddsombud företräder du dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Läs mer
Stöd till valberedningar

En valberedning är en av de viktigaste funktionerna för en förenings framgång och utveckling. Deras uppdrag är att hitta rätt personer till kommande styrelse.

Tips för valberedning
Bilda en förening

Har ni ingen lokalförening på er arbetsplats? Då kan du vara den som bildar en lokalförening. Det krävs inga förhandskunskaper för att bli fackligt förtroendevald.

Bilda lokalförening
Kontakt och stöd

För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag stöttar vi dig och de lokala föreningarnas arbete. Välkommen att kontakta oss för stöd och utbildning i ditt uppdrag!

Ta kontakt