Gå till Innehållet

Akavias medlemmar om AI:s intåg på arbetsplatsen

Utvecklingen av nya AI-verktyg går med stormsteg och på mindre än ett år har ChatGPT blivit en självklar snackis. Men vad säger Akavias medlemmar om utvecklingen och hur AI påverkar arbetslivet?

Ung kvinna men Ipad utforskar AI

Medlemmarna nyfikna på AI-utvecklingen

Få erbjuds kompetensutveckling inom AI av sin arbetsgivare

Två tredjedelar av Akavias chefsmedlemmar bedömer att AI inom de närmsta tre åren kommer att användas inom den verksamhet de leder, det visar Akavias senaste medlemspanel. Undersökningen visar också att medlemmarna är nyfikna och vill lära sig mer om AI, samtidigt som få erbjudits kompetensutveckling inom AI av sin arbetsgivare.

Här sammanfattar vi några insikter från medlemspanelen och delar med oss av några tips till dig som förtroendevald.

5 insikter från Akaviapanelen

 • Hög kännedom men låg användning

  Åtta av tio känner till något AI-verktyg men bara 3 procent använder AI-verktyg dagligen.
 • Få arbetsplatser har en policy eller riktlinjer

  Nio av tio uppger att det inte finns en policy eller riktlinjer för hur AI-användning på arbetsplatsen.
 • Många vill lära sig mer men få har fått utbildning av sin arbetsgivare

  Bara 6 procent har erbjudits någon form av utbildning medan sju av tio vill gå en utbildning för att lära sig mer om hur man kan använda AI-verktyg i arbetet.
 • Övervägande positiv syn på AI:s påverkan på arbetslivet

  Sex av tio är övervägande positiva till AI:s påverkan på arbetslivet, 11 procent negativa och 33 procent osäkra.
 • Få är oroliga för att bli av med jobbet

  Knappt en av tio är orolig för att AI kommer att göra att de blir av med jobbet.

Tips till dig som förtroendevald

 • Driv på för intern kompetensutveckling

  Hur ser det ut med möjligheten till kompetensutveckling på din arbetsplats? Prata med din arbetsgivare och se om det finns möjlighet att erbjuda en relevant utbildning som passar era behov på arbetsplatsen. 
 • Missa inte möjligheterna till gratis kompetensutveckling och lärande i vardagen

  Elements of AI erbjuder gratis onlinekurser för den som är nyfiken på AI
 • 180 populära AI-verktyg

  Företagsekonomiska institutet (FEI) tipsar om AI-verktyg för textproduktion, text till ljud, översättning, videoproduktion, marknadsföring, design, ökad produktivitet, aktiehandel, HR och redovisning. Följ länken, skrolla ned och tryck på ”Ladda ner guiden: 180 populära AI-verktyg” fyll i informationen och ladda ned guiden.
 • Tre snabba tips från Akavia om användbara AI-verktyg 

  Grammarly – hjälper skribenter med grammatik och stavning på engelska, finns som tillägg både till din webbläsare och Word.

  Consensus – Har du någon fråga där du undrar vad forskningen tyder på? Ställ en fråga i ja/nej format och få en översikt av vad forskningen säger.

  Debate – Träna på att debattera eller testa dina argument inför en fiktiv motståndare i form av en AI. Kanske en bra övning inför nästa lönerevision?

Tre medskick från Akavia

 • Låt inte roboträdslan ta över

  AI kommer att få stor påverkan på arbetsmarknaden men det betyder inte att alla jobb ersätts av AI. Däremot ställer utvecklingen nya krav på livslångt lärande och kompetensutveckling.
 • Ta fram en policy för AI-arbetet

  Har ni en policy eller riktlinjer för hur ni använder AI-verktyg på arbetsplatsen? En policy kan vara ett bra stöd i arbetet där ni som förtroendevalda tillsammans med arbetsgivaren kan arbeta fram ett konstruktivt stöd på arbetsplatsen.
 • Nyfiken på Akavias förslag på AI-området?

  På akavia.se kan du läsa mer om vad vi tycker och ta del av nya rapporter om hur våra professioner påverkas av AI.

Kairos Futures framtidsstudie om AI

AI-modeller som ChatGPT har på kort tid påverkat människors vardag. De tekniska lösningarna kommer att förändra arbetsmarknaden de kommande åren – men frågan är hur och vad konsekvenserna blir. Under sommaren och hösten kommer Akavia att delta i Kairos Futures framtidsstudie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande 3, 5 och 10 åren.