Gå till Innehållet

Lönestatistik 2024 för dig som personalvetare

De högsta lönerna för personalvetare i Sverige utifrån bransch, stad och sektor finns här. Använd vår lönestatistik och jämför din lön med andra.

Innehåll på sidan

Få mer lönestatistik som medlem

Här visas endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för personalvetare i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen kan du till exempel se vad andra som är HR-chef, People Partner, HR-generalist eller rekryterare tjänar. Sök bland lönerna utifrån flera faktorer som till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning.

Branscherna med högst löner för personalvetare 2024

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är personalvetare finns inom finans, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, handeln, telecom och bygg.

Finans – lön för personalvetare: 62 400 kronor

 • 13 procent är enhetschefer eller gruppchefer
 • 57 procent har en magister- eller masterexamen
 • 77 procent jobbar i Storstockholm

Den högst betalda branschen för personalvetare är finans där medianlönen är 62 400 kronor 2024. Här är det 77 procent som jobbar i Storstockholm och 57 procent har en magister- eller masterexamen, medan 36 procent har en kandidat som högsta utbildningsnivå.

Bland personalvetare som jobbar inom finans är 39 procent specialister, 13 procent är handläggare och 13 procent är enhetschef eller gruppchef.

Sedan förra året har 27 procent av gruppen bytt jobb. 12 procent  har bytt både befattningsnivå och arbetsgivare, 11 procent  har bytt roll internt och 5 procent  har samma befattning men arbetar hos en ny arbetsgivare.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisation – lön för personalvetare: 61 100 kronor

 • 30 procent specialister
 • 4 procent har doktorerat eller har en licentiatexamen
 • 83 procent jobbar i Storstockholm

Bland personalvetarna som jobbar på arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer är medianlönen 61 100 kronor 2024. Hela 83 procent jobbar i Storstockholm, vilket gör det till den mest Stockholmscentrerade branschen på topplistan över de högsta lönerna för personalvetare.

I den här gruppen är 39 procent handläggare och endast 30 procent är specialister, vilket är lägst i relation till de andra branscherna på topplistan.

45 procent har en kandidatexamen som högsta utbildningsnivå, kort följt av magister- och masterexamen på 44 procent. Vidare har 4 procent doktorerat eller läst en licentiatexamen, vilket är högt jämfört med de andra fyra branscherna på listan.

Inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har bara 19 procent av personalvetarna bytt jobb sedan förra året. 11 procent har en ny befattningsnivå och arbetsgivare, 4 procent har bytt roll internt och 5 procent har samma befattning men hos en ny arbetsgivare.

Handeln – lön för personalvetare: 60 500 kronor

 • 43 procent är chefer
 • 63 procent har en kandidat
 • 26 procent jobbar i Malmö-Lund

Medianlönen för personalvetare inom handeln är 60 500 kronor 2024. Här finns den högsta andelen chefer på topplistan över de branscher med högst löner för personalvetare. Hela 43 procent är chefer, och av dem är knappt hälften (48 procent) högre chefer.

I handelsbranschen är det vanligast för personalvetare att ha läst en kandidat som högsta utbildning, vilket hela 63 procent har gjort. Endast 31 procent har en magister- eller masterexamen.

Inom handeln är det stor geografisk spridning bland personalvetarna då endast 50 procent jobbar i Storstockholm, 26 procent i Malmö-Lund och 13 procent i Göteborg.

Sedan förra året är det 31 procent som har bytt jobb, vilket är den största ande len bland branscherna på topplistan. 15 procent har bytt roll internt, 13 procent har bytt befattning och arbetsgivare, slutligen har 3 procent samma befattningsnivå men hos en ny arbetsgivare.

Telecom – lön för personalvetare: 59 300 kronor

 • 43 procent är specialister
 • 55 procent har en magister- eller masterexamen
 • 70 har samma jobb som förra året

Medianlönen för personalvetare inom telecom är 59 300 kronor 2024. I den här gruppen har 55 procent en magister eller master medan 40 procent har en kandidatexamen.

Bland de andra branscherna som toppar personalvetarnas lönelista har telecom den högsta andelen specialister på 43 procent. Därefter är den vanligaste befattningsnivån handläggare på 19 procent. Slutligen är 8 procent projektledare, vilket är över snittet för professionen i stort.

Sedan förra året har telecom varit den minst rörliga branschen för personalvetare då 70 procent har samma jobb sedan förra året. Av de som bytt är det vanligast att ha bytt roll internt, vilket 12 procent har gjort.

Bygg – lön för personalvetare: 59 200 kronor

 • 16 procent är högre chefer
 • 48 procent har en kandidatexamen
 • 49 procent jobbar i Storstockholm

Medianlönen inom byggbranschen för personalvetare är 59 200 kronor 2024. Den vanligaste befattningsnivån är specialister på 32 procent och något som särskiljer bygg är att hela 16 procent av gruppen är högre chefer.

Även inom byggbranschen är det stor geografisk spridning bland personalvetarna då endast 49 procent jobbar i Storstockholm, 15 procent i södra Sverige, 14 procent i Göteborg och 13 procent i Malmö-Lund.

Sedan förra året har 2 7 procent av personalvetarna inom bygg bytt jobb. 13 procent har bytt roll och arbetsgivare, 7 procent har bytt roll internt och 7 procent har samma befattning men hos en ny arbetsgivare.

Högst medianlön för personalvetare 2024 finns i Storstockholm på 52 500 kronor. Lägst medianlön finns i Norra Sverige på 45 000 kronor.

Personalvetares löner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för personalvetare mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 52 500 kronor till 45 000 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

Varför är det så stor skillnad i lön?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

2024 är medianlönen för personalvetare i privat sektor 53 000 kronor, i kommunal sektor 46 300 kronor och inom statlig sektor 46 500 kronor.

Vilken sektor du jobbar i som personalvetare påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som personalvetare tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme.

Löner för personalvetare 2024 inom privat, statlig och kommunal sektor

 • Privat sektor – 53 000 kronor i medianlön
 • Kommunal sektor – 46 300 kronor i medianlön
 • Statlig sektor – 46 500 kronor i medianlön

Medianlönen för personalvetare är 48 700 kronor 2024, vilket är en löneutveckling på + 1 700 kronor sedan 2023. Med hänsyn till inflationen var reallöneutvecklingen, löneutveckling minus inflation, -2,9 procent.

Löneökningar för personalvetare mellan 2023 och 2024

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att personalvetare går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för personalvetare ökat det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för personalvetare inom privat sektor ökat från 51 500 kronor 2023 till 53 000 kronor 2024, vilket är en lönenivåökning på 1 500 kronor. I kommuner och regionerna är motsvarande ökning 1 300 kronor (från 45 000 till 46 300 kronor) och inom statlig sektor 1 700 kronor (från 44 800 till 46 500 kronor).

Så får du högre lön

För att lyckas påverka din lön har vi samlat allt du behöver veta inför ditt lönesamtal, argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön.

Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med förhandlare/rådgivare som har lång erfarenhet av löneförhandlingar och har din situation i fokus.

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Så argumenterar du för en högre lön

Det är viktigt att vara konkret under lönesamtalet. Därför har vi samlat tydliga argument för att bemöta arbetsgivarens invändningar i ditt lönesamtal.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem