Gå till Innehållet

Lönestatistik 2024 för dig som jurist

Här finns de högsta lönerna för jurister i Sverige utifrån bransch, stad och sektor. Använd vår lönestatistik för att jämföra din lön med andra.

Innehåll på sidan

Få mer lönestatistik som medlem

Här visas endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för jurister i Sverige kan du logga in i databasen Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen kan du till exempel se vad andra advokater, affärsjurister eller åklagare tjänar. Sök bland lönerna utifrån flera faktorer som till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning.

Branscher med högst lön 2024 för dig som är jurist

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är jurist finns inom telecom, finans, industri, bank och bygg.

Telecom – lön för jurister: 84 600 kronor

 • 77 procent jobbar i Storstockholm
 • 43 procent är specialister
 • 22 procent har bytt jobb sedan förra året

Den högst betalda branschen för jurister 2024 är telecom där medianlönen är 84 600 kronor. Av de jurister som jobbar inom telecombranschen är 43 procent specialister, 19 procent handläggare och 11 procent enhetschefer.

I den här gruppen jobbar hela 77 procent i Storstockholm. Det gör att telecom till den mest Stockholmscentrerade branschen på topplistan över högsta lönerna för jurister, delat med finans.

Sedan förra året är har 22 procent av juristerna som jobbar inom telecom bytt jobb. 7 procent har bytt både arbetsgivare och befattning, 12 procent har bytt roll internt och 3 procent har samma befattningsnivå men arbetar hos en ny arbetsgivare.

Finans – lön för jurister: 77 700 kronor

 • 77 procent jobbar i Storstockholm
 • 29 procent är chefer
 • 39 procent är specialister
 • 27 procent har bytt jobb

Medianlönen för jurister som jobbar inom finans är 77 700 kronor 2024. Den vanligaste titeln för jurister inom finansbranschen är specialister på 39 procent och knappt en tredjedel har en  chefsbefattning.

Finansbranschen är den mest Stockholmscentrerade branschen på topplistan över de högsta lönerna för jurister, delat med telecom. I den här gruppen jobbar 77 procent i Storstockholm.

Den här gruppen är den som är mest rörlig på arbetsmarknaden bland branscherna på topplistan, delat med bygg, då endast 65 procent har samma jobb som förra året medan 27 procent har bytt jobb. 12 procent har bytt roll och arbetsgivare, 11 procent har bytt roll internt och 4 procent har samma befattningsnivå men har gått vidare till en annan arbetsgivare.

Industri – lön för jurister: 77 500 kronor

 • 21 procent jobbar i Göteborg
 • 42 procent jobbar i Storstockholm
 • 51 procent är specialister

Juristers medianlön inom industrin är 77 500 kronor . Här finns den största geografiska spridningen av jurister där 42 procent jobbar i Storstockholm, 21 procent i Göteborg, 13 procent i Malmö och Lund, 11 procent södra Sverige, 6 procent i Mellansverige och slutligen 4 procent i norra Sverige.

Hela 51 procent av juristerna inom industrin är specialister, vilket gör det till den bransch med högst andel specialister på topplistan över de högsta lönerna.

Inom industrin är det 70 procent av juristerna som jobbar hos samma arbetsgivare och i samma roll som förra året. 11 procent har bytt både befattningsnivå och arbetsgivare, medan 4 procent har endast bytt arbetsgivare och 9 procent har bytt roll internt.

Bank – lön för jurister: 77 000 kronor

 • 46 procent är specialister
 • 21 procent är handläggare
 • 20 procent är chefer
 • 70 procent har inte bytt jobb sedan förra året

Medianlönen för jurister inom bankbranschen är 77 000 kronor 2024 och i den här gruppen är det 73 procent som jobbar i Storstockholm.

Av de jurister som jobbar inom bank har 46 procent en specialistroll och därefter är handläggare den vanligaste befattningsnivån på 21 procent, vilket är den största andelen sett till de andra branscherna på topplistan. Inom bankbranschen är andelen chefer låg jämfört med de andra branscherna, här har endast 20 procent en chefsroll.

Inom bankbranschen är det 70 procent av juristerna som har samma roll och arbetsgivare som förra året. Däremot har 7 procent bytt roll och arbetsgivare, 12 procent bytt roll internt och 4 procent har bytt arbetsgivare men har samma befattningsnivå.

Bygg – lön för jurister: 73 700 kronor

 • 38 procent är chefer
 • 15 procent jobbar i södra Sverige
 • 14 procent jobbar i Göteborg
 • 13 procent jobbar i Malmö-Lund
 • 27 procent har bytt jobb sedan förra året

Medianlönen för jurister som jobbar inom bygg är 73 700 kronor 2024. I den här gruppen är det endast 49 procent som jobbar i Storstockholm, vilket tyder på en geografisk spridning av huvudkontor mellan storstäderna. Här jobbar 15 procent i södra Sverige, 14 procent i Göteborg och 13 procent i Malmö-Lund.

Av de jurister som jobbar inom byggbranschen har endast 32 procent en specialistroll. Däremot har hela 38 procent en chefsbefattning och 16 procent av gruppen är högre chefer, vilket är den högsta andelen chefer bland branscherna på topplistan över högst löner för jurister.

Inom bygg har 27 procent av juristerna bytt roll sedan förra året, vilket är högst andel delat med finans. 13 procent har bytt roll och arbetsgivare, 7 procent har bytt roll internt och 7 procent har samma befattningsnivå men hos en ny arbetsgivare.

Juristlöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för jurister mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 57 000 kronor till 48 800 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Varför är det så stor skillnad i lön?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren där många högre befattningar finns ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Högst medianlön för jurister 2024 finns i Storstockholm på 57 000 kronor. Lägst medianlön finns i Mellansverige på 47 800 kronor.

Vilken sektor du jobbar i som jurist påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som jurist tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme.

Löner för jurister 2024 inom privat, statlig och kommunal sektor

 • Privat sektor – 62 100 kronor i medianlön
 • Kommunal sektor – 51 000 kronor i medianlön
 • Statlig sektor – 50 000 kronor i medianlön

2024 är medianlönen för jurister i privat sektor 62 100 kronor, i kommunal sektor 51 000 kronor och inom statlig sektor 50 000 kronor.

Löneökningar för jurister mellan 2023 och 2024

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att jurister går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för jurister ökat det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för jurister inom privat sektor ökat från 60 900 kronor 2023 till 62 100 kronor 2024, vilket är en lönenivåökning på 1 200 kronor. I kommuner och regionerna är motsvarande ökning 2 000 kronor (från 49 000 till 51 000 kronor) och inom statlig sektor kronor 1 200 kronor (från 48 800 till 50 000 kronor).

Medianlönen för jurister är 53 000 kronor 2024, vilket är en löneutveckling på + 1 500 kronor sedan 2023. Med hänsyn till inflationen var reallöneutvecklingen, löneutveckling minus inflation, -3,6 procent.

Så får du högre lön

För att lyckas påverka din lön har vi samlat allt du behöver veta inför ditt lönesamtal, argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön.

Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med förhandlare/rådgivare som har lång erfarenhet av löneförhandlingar och har din situation i fokus.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

Bli medlem

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

Så argumenterar du för en högre lön

Det är viktigt att vara konkret under lönesamtalet. Därför har vi samlat tydliga argument för att bemöta arbetsgivarens invändningar i ditt lönesamtal.