Gå till Innehållet

Akavia fortsätter växa i snabb takt – samlar nu 140 000 medlemmar 

Under 2023 ökade Akavias medlemsantal med cirka 3,4 procent och uppgår nu till totalt cirka 140 000 medlemmar. Ökningen innebär också att Akavia är ett av de Sacoförbund som ökade mest under året. 

- Vår stadiga medlemstillväxt visar att Akavia är ett självklart val för många och för varje medlem ökar vår kraft. Akavias medlemmar driver samhället framåt med ambition och ansvar i kombination, i sitt arbete och som medlemmar i förbundet, säger förbundsordförande Jenny Kallerman. 

Sedan Akavia bildades 2020 har antalet yrkesverksamma och studerandemedlemmar ökat varje år i en tilltagande hastighet. Även antalet lokalt förtroendevalda har ökat. 

- Som lokalfacklig organisation skapar Akavia värde i flera dimensioner genom att stärka medlemmar, ha djup arbetsplatskännedom och bransch- och professionskunskap. Att fler Akaviamedlemmar engagerar sig på sin arbetsplats som förtroendevalda är en viktig del av förbundets framgång, säger Magnus Hedberg, vd.