Gå till Innehållet

Akavia begär förhandlingar om kollektivavtal med Spotify

Akavia har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer formellt begärt att få inleda kollektivavtalsförhandlingar med Spotify. Förhandlingarna mellan facken och arbetsgivaren inleds så snart som möjligt.

–  Spotify har visat vägen för svensk innovation på många sätt. Det är nu dags för dem att ta framåtblickande steg som arbetsgivare och säkerställa kollektivavtal för alla anställda. Vi hoppas att den process som nu påbörjats på sikt ska bidra till ökad trygghet för våra medlemmar, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Akavia menar att kollektivavtal är en kvalitetsstämpel med moderna omställningsmöjligheter. För att attrahera ny och nödvändig kompetens behöver arbetsgivare trygga anställningar. Genom att tillhandahålla kollektivavtal skapas sådana garantier. Kollektivavtal stärker också möjligheterna till bättre samarbete mellan fack och arbetsgivare.

Begäran om förhandling skickades av Akavia, Unionen och Sveriges Ingenjörer. De kommande förhandlingarna kommer att föras gemensamt av parterna. Denna formella begäran är det första steget i en process som initierats av fackföreningarna för att uppmuntra företaget att teckna ett kollektivavtal.

När begäran har skickats finns det ett rättsligt krav på att inleda förhandlingar snabbt. Förhandlare från Akavia, Unionen och Sveriges Ingenjörer kommer därför att inleda diskussioner med representanter från Spotify med ambitionen att teckna kollektivavtal så snart som möjligt.

Kollektivavtal – den svenska modellen

Akavia arbetar strategiskt och utifrån medlemsnytta för att få nya kollektivavtal etablerade på arbetsmarknaden samt att öka täckningen av antalet arbetsgivare som har kollektivavtal. Vi anser det vara ett viktigt arbete för att värna den svenska modellen som kännetecknas av att arbetsmarknadens parter själva avtalar om viktiga förändringar på arbetsmarknaden och ansvarar för att kollektivavtalen är relevanta.

Vi ser även kollektivavtal som ett verktyg för att säkra den stora utmaningen med strategisk kompetensförsörjning och för att fylla de luckor av kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Kollektivavtal är enligt oss en viktig del av värderingarna för arbetsgivarnas arbete med egna varumärken samt för arbetstagarnas incitament till att ta anställning.

Akavia menar även att kollektivavtal förenklar och effektiviserar verksamheten till nytta för både lönsamhet i företagen samt balans och välmående för arbetstagarna.