Gå till Innehållet

1 000 kronor i löneskillnad mellan nyexade kvinnor och män

Akavias senaste lönestatistik visar att nyexaminerade it-akademiker hade högst ingångslön under 2023 följt av jurister och ekonomer. Statistiken visar också att nyexade kvinnliga akademiker får 1 000 kronor mindre i ingångslön än manliga akademiker.

Varje år genomför Akavia en löneenkät bland våra yrkesverksamma medlemmar. Bland de 44 566 personer som deltagit i årets enkät ingår många som är nya på arbetsmarknaden och som svarat på frågan om vad de fick i ingångslön. Högst ingångslön hade it-akademiker (35 200 kr), följt av ekonomer och jurister (34 000 kr), personalvetare (33 500 kr), samhällsvetare, (33 000 kr) och kommunikatörer (31 500 kr). Ingångslönen för en Akavia-medlem var 34 000 kr.

It-akademiker har en allt mer efterfrågad kompetens samtidigt som efterfrågan på akademisk kompetens ökar generellt.

Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, kommenterar:

– Lönestatistiken för ingångslöner återspeglar marknadslöneläget för arbetsmarknaden. It-akademiker har en allt mer efterfrågad kompetens samtidigt som efterfrågan på akademisk kompetens ökar generellt. Vi kan också se att etablerade professioner som ekonomer och jurister har en fortsatt attraktiv kompetens på arbetsmarknaden.

Löneskillnad i ingångslön mellan kvinnliga och manliga akademiker

Trots att nyexade akademiker är helt nya på arbetsmarknaden skiljer sig ingångslönen mellan kvinnor och män Justerat för strukturella faktorer så som ålder, befattning och sektor är de könsrelaterade skillnaderna bland Akavias kvinnliga och manliga akademiker 1 000 kr – till männens fördel.

Det får inte se ut som det gör. Här har arbetsgivare ett stort ansvar.

Caroline Lindeberg, rådgivare på Akavia, kommenterar:

– Det får inte se ut som det gör, särskilt inte när akademiker ska in på arbetsmarknaden. Här har arbetsgivare ett stort ansvar. Om man ska anställa ny personal och märker att manliga och kvinnliga sökande har olika löneanspråk för samma tjänst ska de ge samma löneförslag oavsett kön, givet att övriga kompetenser är lika. För dig som medlem gäller det att våga ge ett löneanspråk med prutmån för att landa mer rätt i slutändan. Gör du inte det finns en risk att arbetsgivaren utgår från att du kan tänka dig en lägre lön än den du föreslagit.

Både ingångslön och löneutveckling för akademiker skiljer sig i regel åt beroende på vilken sektor du arbetar inom och var i landet du arbetar. Ingångslönen i privat och kommunal sektor är densamma (34 000 kr) medan du i statlig sektor får något lägre ingångslön (33 000 kr). Högst ingångslön får du i Storstockholm (35 000 kr) följt av Malmö-Lund (33 300 kr) och Göteborg (33 000 kr). Lägst ingångslön får du i norra Sverige (30 800 kr).

– De regionala skillnaderna är i linje med vad vi sett genom statistiken under åren, det vill säga att man tjänar mest hos privata arbetsgivare i storstäderna. Som vanligt har vinstdrivande verksamhet störst möjlighet att också ge högst löner, säger Caroline Lindeberg.

Ingångslön utifrån profession, region och sektor

Om Akavias rekommenderade ingångslöner

För att du som ny på arbetsmarknaden ska hamna rätt från början uppdaterar vi på Akavia löpande våra rekommenderade ingångslöner. De rekommenderade ingångslönerna skiljer sig från de faktiska lönerna och ska ses som riktmärken och kan skilja sig åt beroende på bransch men även utifrån geografiskt läge, tidigare erfarenhet och yrkesroll.

Akavias rekommenderade ingångslöner för 2024 är:

  • Ekonomer (36 400 kr)
  • Jurister (36 400 kr)
  • Samhällsvetare (36 100 kr)
  • It-akademiker (38 400 kr)
  • Personalvetare (35 400 kr)
  • Kommunikatörer (34 500 kr)

Använd dina medlemsförmåner

Lönerådgivning

Att löneförhandla kan vara både spännande och svårt. Få de bästa förutsättningarna för din löneutveckling och ditt lönesamtal med personliga råd från en expert.

Lönestatistik

Som medlem får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Ta reda på din marknadslön, förbered dig inför nästa lönesamtal och löneförhandling.