Gå till Innehållet

Akavia och BAO inleder dialog om omtag av kollektivavtal

23/11/23 Det första gemensamma kollektivavtalet för akademiker i bank- och finansbranschen tecknades 1997 mellan Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och arbetstagarförbunden. Inom ramen för den löpande partsdialogen har vi nu kommit överens om att inleda ett större omtag av avtalet - detta för att säkerställa ett mer långsiktigt anpassat avtal för branschens arbetsgivare och våra medlemmar.

Kollektivavtalet är sedan 2015 ett tillsvidareavtal, vilket innebär att förändringar i avtalet sker genom kontinuerlig avtalsdialog snarare än genom fasta förhandlingsperioder. Utifrån en gemensam omvärldsanalys och genomlysning av hur avtalet fungerar i praktiken kommer parterna nu att inventera behovet av utveckling av regelverket, språklig utformning och avtalets användarvänlighet.

Förhoppningen med det arbete som nu påbörjas är att få ännu bättre villkor för er medlemmar och att säkerställa att avtalet anpassas efter de utmaningar och den vardag ni och era arbetsgivare möter. Områden som Akavia centralt ser som prioriterade i arbetet inledningsvis är arbetstid, arbetsmiljö och MBL-processen/samverkan.

Hör gärna av dig till din lokalfackliga representant om du har frågor eller funderingar kring kollektivavtalet.