Gå till Innehållet

Akavia om läget på Klarna

23/10/30 Akavia har, med Sveriges Ingenjörer och Unionen, fört samtal med ledningen för Klarna om att teckna kollektivavtal. För Akavias medlemmar är trots allt den påbörjade dialogen vägen framåt.

Under året har fackförbunden och arbetsgivaren förhandlat om kollektivavtal. Akavia vill ha ett modernt, anpassat kollektivavtal som ökar tryggheten för de anställda och som ger goda förutsättningar till samverkan för snabb och flexibel omställning.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har nu varslat om stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse för sina medlemmar på Klarna. Akademikerförbundet SSR, DIK och Naturvetarna har därefter varslat om sympatiåtgärder. Om parterna inte lyckas komma överens så träder konfliktåtgärderna i kraft tidigast tisdagen den 7 november 2023 klockan 10.30.

Akavia, som har ett hundratal medlemmar på Klarna, deltar inte i konflikten i dagsläget eftersom medlemmarna önskar andra metoder för att komma framåt i frågan. Finansförbundet och Ledarna har också meddelat att de förhåller sig neutrala och inte vidtar sympatiåtgärder.

Till dig som är Akaviamedlem på Klarna

Akavia agerar på medlemmarnas uppdrag och i dagsläget finns inte viljan till konflikt, utan en önskan om att vi fortsätter dialogen – med oförändrad målsättning om att teckna kollektivavtal.

Ni är ett hundratal på Klarna som är medlemmar och eftersom Akavia har ställt sig neutralt i konflikten ska ni utföra era arbetsuppgifter som vanligt. Du behöver inte utföra de arbetsuppgifter som annars skulle ha utförts av kollegorna som deltar i konflikten i det fall att en konflikt skulle bryta ut, arbetsgivaren kan inte kräva det av dig. Du har alltså rätt att förhålla dig neutral, det är en rättighet som skyddas av arbetsrätten. Du har däremot inte rätt att ensam gå ut i strejk som Akaviamedlem i dagsläget, eftersom vi ställt oss neutrala.

Det har kommit till vår kännedom att Klarna har skickat ut en enkät till med frågan om ni tänker delta i en eventuell strejk. Arbetsgivaren har angett att det är frivilligt att svara på enkäten, om du inte vill svara så behöver du inte. Det kommer inte heller få några konsekvenser för dig, hör gärna av dig om du vill bolla med oss.

Digitalt medlemsmöte 7 november klockan 11.00

Akavia har bjudit in till ett digitalt medlemsmöte för alla Akaviamedlemmar som jobbar på Klarna den 7 november klockan 11.00. Då har du möjlighet att ställa frågor och uttrycka din vilja. För att hantera det uppkomna läget på ett starkt och relevant sätt är det värdefullt att så många som möjligt är med på mötet.

Om du är osäker på vilken mailadress du angett så logga gärna in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi når dig. I det fall att du arbetar på Klarna men inte angett arbetsgivare på Mina sidor så logga gärna in och uppdatera.

Akavias stöd

Om du vill veta mer om situationen och hur det påverkar dig är du välkommen att kontakta vår rådgivning. Vi följer utvecklingen noga och håller dig uppdaterad om eventuella förändringar. Hör gärna av dig om du vill dela information eller tankar kring situationen på Klarna.