Gå till Innehållet

Ansträngt läge i ekonomin

Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge med hög inflation och en lågkonjunktur som står inför dörren. Många upplever oro för sin privatekonomi med allt högre priser och räntor.

Läget är allvarligt – för medlemmarna och för ekonomin

Den starka arbetsmarknaden mattas nu av, särskilt i branscher som påverkas i hög grad av högre ränta, energipriser och privat konsumtion.

Läget är allvarligt – för medlemmarna och för ekonomin. Även om många av Akavias medlemmar har relativt höga löner har fler fått ansträngd privatekonomi. Nio av tio medlemmar ser nu över sin ekonomi och fyra av tio påverkas i hög grad av ränteökningarna, ofta kopplade till bostaden.

Akavias medlemmar har generellt en stark position på arbetsmarknaden, men den begynnande lågkonjunkturen innebär en viss ökad oro för jobbet. I september bedömde tre av tio Akaviamedlemmar att det fanns viss risk att deras arbetsgivare skulle dra ner på personalstyrkan inom ett år medan en av tio upplevde en risk att det kan drabba dem själva. För egenföretagare och konsulter kan inkomsterna minska till följd av lägre efterfrågan. Privatekonomin pressas från flera håll.

Ljuspunkter i mörkret

När mörkret sprider sig är det ändå värt att påpeka att det inte saknas ljuspunkter som innebär att svensk ekonomi och Akavias medlemmar har möjlighet att komma starka ur det ekonomiska läget.

För det första har regeringen lagt en relativt stram budget som inte i onödan eldar på inflationen. Sverige har också starka statsfinanser att ta till för att motverka lågkonjunkturen, när inflationen börjar vika. 

För det andra innebär den svenska lönebildningsmodellen att arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, tar ansvar för att lönebildningen ger reala löneökningar över tid men samtidigt inte eldar på inflationen. Stabila parter på arbetsmarknaden beskrivs som ett riktigt trumfkort för Sverige ur ett internationellt perspektiv.

För det tredje har Akavias medlemmar rätt och en eftertraktad kunskap, som även i en lågkonjunktur behövs för både privat näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Det finns fortsatt kompetensbrist och branscher som går bra och detta bör kunna synas i löneutvecklingen.

Akademisk kompetens eftertraktad

Akavias medlemmar har också goda förutsättningar att hålla sig anställningsbara. För den som känner ett behov av att fylla på med kompetens för att byta roll eller bransch finns nu dessutom bättre möjlighet än någonsin. Från och med 2023 finns möjlighet att studera en utbildning som stärker positionen på arbetsmarknaden med upp till 80 procent av lönen.

Dessutom får vi inte glömma den långsiktiga utvecklingen som sker på arbetsmarknaden som innebär en ökad flexibilitet med distansarbete och en ökad efterfrågan av akademisk kompetens.  Bland Akavias medlemmar tror åtta av tio att deras ekonomi på lång sikt kommer vara densamma eller utvecklas i positiv riktning.

Vad kan du göra för att förbättra din privatekonomi och trygghet?

Ta reda på mer kunskap om din anställningstrygghet

Ta reda på hur din arbetsgivare påverkas av det ekonomiska läget. Finns risk för neddragningar? Hur ser din anställningstrygghet ut? Ring Akavias rådgivning om du vill resonera kring din specifika situation.

För en dialog om förmåner

Finns möjlighet att tillfälligt få ut vissa förmåner i ekonomisk ersättning istället? Med arbetsgivaren kan du diskutera möjligheten att till exempel få ut intjänad semester från tidigare år och över 25 dagar i pengar istället för tid. Den som löneväxlar till pension kanske tillfälligt vill pausa det.

Se över ditt försäkringsskydd

Är du medlem i a-kassa och ett fackförbund? Om du är medlem i a-kassan och Akavia har du inkomstförsäkring på 80 procent av lönen upp till 100 000 kronor. Vill du höja taket eller förlänga inkomstförskringen finns möjlighet att välja en tilläggsförsäkring. Här kan du läsa mer om hur mycket du får ut av Akavias inkomstförsäkring.

Förbered ditt lönesamtal

Hur ser löneläget ut för din bransch och roll? Akavia kan bidra med lönestatistik och rådgivning.

Håll dig anställningsbar

Vad behöver du göra för att vara attraktiv på arbetsmarknaden? Se till att vara uppdaterad på vad som händer på arbetsmarknaden exempelvis genom omvärldsbevakning och nätverkande.

Fyll på med kompetens

Det finns fortfarande kompetensbrist inom fler yrken. Ta ansvar för ditt eget lärande i jobbet och behöver du fylla på med utbildning kan du ansöka om omställningsstudiestödet. Med det kan du studera i upp till ett år med upp till 80 procent av lönen.

Byt jobb

Även under en lågkonjunktur finns behov av kompetens inom vissa branscher och yrken. Att byta roll eller arbetsgivare kan vara ett sätt att få tryggare anställning och ett sätt att få upp lönen. Fundera över hur den gamla och nya arbetsgivaren påverkas av det ekonomiska läget och undvik om möjligt provanställning.

Gör det som är möjligt för att hålla dig frisk

Ta hand om dig och ditt fysiska samt psykiska välmående. Balans i arbetslivet är en viktig del. Mår du bra presterar du bättre och kan hantera motgångar bättre. Särskilt längre sjukskrivningsperioder kan försvåra din karriär. Vad behöver du göra för att vara hållbar?

Dela med dig av tryggheten

Har du vänner eller bekanta som inte är med i facket? Sprid kunskapen om värdet den trygghet som fackligt medlemskap innebär så att fler kan ta del av det. 

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem