Gå till Innehållet

Ny lönestatistik från Akavia

Medianlönen för Akavias medlemmar ökade med 2 000 kronor per månad under 2023 jämfört med året innan och ekonomerna är fortsatt högst upp i lönetoppen. Det visar årets lönestatistik från Akavia.

Varje år genomför Akavia en löneenkät bland de yrkesverksamma medlemmarna. Statistiken blir sökbar för alla medlemmar i syfte att bland annat fungera som ett statistiskt underlag i kommande lönediskussioner. Nu har lönestatistiken för 2023 publicerats, som baseras på svar från 44 250 medlemmar inom Akavias sex utbildningsinriktningar; ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, personalvetenskap, systemvetenskap och kommunikation.

Akavias medlemmar är eftertraktade på arbetsmarknaden. Deras bidrag till verksamheterna ska visa sig i lönekuvertet.

Lönestatistiken visar att ekonomerna fortsatt har högst medianlön medan kommunikatörerna ökade mest i lön jämfört med året innan (2 300 kr). Juristerna, som placerar sig trea i lönetoppen, sticker ut med sämst löneutveckling jämfört med året innan (1 500 kr). 2023 är medianlönen för Akavias medlemmar 53 500 kronor per månad, vilket är 2 000 kr mer än året innan.

– Akavias medlemmar har lång utbildning och hög kompetens och är eftertraktade på arbetsmarknaden. Deras bidrag till verksamheterna ska visa sig i lönekuvertet. Vi kan se att kommunikatörernas löneutveckling återhämtat sig efter pandemin och att ekonomer samt IT-akademiker har starkt marknadslöneläge. Vår viktigaste uppgift i kommande avtalsrörelse är fortsatt att leverera medlemsnytta genom att prestationer och kompetens alltid ska belönas, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Minskad reallöneutveckling

Trots ökad medianlön kan Akavias medlemmar mot bakgrund av den höga inflationen köpa färre varor och tjänster för samma lön. Med hänsyn till inflationen var reallöneutvecklingen, löneutveckling minus inflation, istället -2,8 procent under 2023.

Ökade kostnader till följd av inflation och ränta äter upp löneökningarna i år.

– Resultaten visar tydligt det som redan märkts i plånboken – att ökade kostnader till följd av inflation och ränta äter upp löneökningarna i år. Efter en period av sjunkande reallöner väntas de nu stiga under kommande år i takt med en förväntad fortsatt bred nedgång i inflationen, vilket är goda nyheter. Samtidigt är det också viktigt att ha i åtanke att trots årets tråkigare resultat har reallönen i Sverige ökat med cirka 60 procent under två decennier innan 2021, vilket inneburit en kraftig förbättring av levnadsstandarden, säger Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia.

Efter ekonomer (56 300) är IT-akademiker de som hade den högsta medianlönen 2023 (55 000), tätt följda av jurister (53 000), samhällsvetare (49 000) och personalvetare (48 700). Lägst medianlön hade kommunikatörer (45 000). Utifrån roll och ansvar hamnar chefer (74 500) i topp.