Gå till Innehållet

Ny förbundsstyrelse har utsetts i Akavia

Igår avslutades Akavias första fullmäktige efter förbundets grundande för snart tre år sedan, en ny styrelse och ordförande sätter riktning för fortsatt framgång.

"Jag är glad över förtroendet jag och vår nya styrelse fått. Tillsammans kommer vi att arbeta för Akavias fortsatta framgång som modernt och ledande förbund för akademiker"

Till ny ordförande valdes Jenny Kallerman, tidigare vice ordförande, och den nya förbundsstyrelsens sammansättning består av såväl omvalda som nya ledamöter. Fullmäktige beslutade även om förbundets strategiska riktning för kommande period.

– Jag är glad över förtroendet jag och vår nya styrelse fått. Tillsammans kommer vi att arbeta för Akavias fortsatta framgång som modernt och ledande förbund för akademiker, säger Jenny Kallerman. 

Jenny Kallerman har lång erfarenhet som bolagsjurist och affärsutvecklare. Hon arbetar till vardags som Head of Legal på ett stort teknikkonsultbolag, ett arbete som hon kommer att fortsätta med. 

– Likt ledamöterna i styrelsen är ordföranderollen ideell, styrelsens arbete bygger på tätt samarbete och gemensamma insatser och det är en styrka att vi fortsätter i våra respektve yrkesroller. 

Akavia grundades januari 2020 då Saco-förbunden Civilekonomerna och Jusek gick samman och har sedan dess skapat en effektiv och sammansvetsad organisation med starkt medlemsfokus.

– Jag vill rikta ett stort och varmt tack till ordförande Lee Wermelin och de styrelsekollegor som lämnar över stafettpinnen till mig och den nya styrelsen. Akavia har gått från att vara nybildad till att idag vara en stark och framåtdrivande aktör. Jag ser fram emot att få ta det arbetet vidare nu, säger Jenny Kallerman.

Den nya förbundsstyrelsen tillträde den 22 november och består av:

Förbundsordförande: Jenny Kallerman (nyval)

Förste vice ordförande: Håkan Öberg (omval)

Andre vice ordförande: Nina Khoi (nyval)

Övriga ledamöter:

Emma Berge (omval)

Dan Frost (omval)

Hannes Guggenheimer (nyval)

Charlotta Rosenquist (nyval)

Carl Stiller (nyval) 

Magnus Daun (omval)

Mikael Fallmo (nyval)

Josefina Sandman (omval)

Elisabeth Åberg (nyval)

Marcus Karlén (representant för studerandesektionen) 

Bild på Akavias nya förbundsstyrelse: Fr.v. Magnus Daun, Nina Khoi (andre vice ordförande), Hannes Guggenheimer, Elisabeth Åberg, Emma Berge, Carl Stiller, Jenny Kallerman (ordförande), Josefina Sandman, Dan Frost, Marcus Karlén, Håkan Öberg (förste vice ordförande). Mikael Fallmo och Charlotta Rosenquist saknas på bilden. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

För mer information:

Torbjörn Askman, pressansvarig, 070-266 27 69, 
torbjorn.askman@akavia.se