Gå till Innehållet

Ny rapport om organiserad brottslighet: ”Den sårbara staten”

Larm kommer tätt om hur kriminella lurar till sig pengar via välfärden. Sårbarheten för sådana brott är omfattande. Forskaren Carina Gunnarson ger i en ny rapport från SNS en bred kunskapsöversikt över hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommunerna.

fem sakkunniga personer i samtal pa en scen framfor publik
Fotograf: Fotograf: Simon Torell Witt

Rapporten ”Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun” är en del i SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle där Akavia ingår i referensgruppen med Anna Nitzelius, sakkunnig. Projektet fokuserar på hur brottslighet kan motverkas samt på vilka åtgärder som är effektiva i sammanhanget. Inom ramen för projektet presenteras nu en ny rapport som också diskuterades på ett seminarium på SNS den 7 november.

Sverige ses som ett av världens minst korrumperade länder. Ändå kommer larm om hur gängkriminella infiltrerar myndigheter, driver välfärdsföretag och utnyttjar offentliga ersättningssystem. Detta bidrar till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på mellan 13 och 16,3 miljarder kronor per år.  Rapporten tar ett brett grepp på hur staten och kommunerna påverkas - eller potentiellt kan påverkas - av organiserad brottslighet.

Kriminella kan dra nytta av den öppenhet och tillgänglighet som traditionellt har ansetts hämma korruption inom förvaltningen, menar Gunnarson. I rapporten ger hon förslag till åtgärder som bygger på forskning om organiserad brottslighet i alltifrån Södertälje till södra Italien. Åtgärderna riktar sig till olika nivåer och aktörer.

Det handlar bland annat om att chefer och politiker måste leda arbetet med att bekämpa den här typen av kriminalitet. Genom att skapa möjligheter för anställda att diskutera problem kan tystnadskulturer brytas.  Medarbetare som rapporterar om oegentligheter ska ges stöd. Vid påtryckningar och hot mot enskilda anställda kan beslut till exempel behöva lyftas från tjänstemän till nämnder.

Långsiktigt behövs även förebyggande arbete som ökar samhällets motståndskraft. Då handlar det om breda insatser för att motverka värderingar och vanor som gynnar den organiserade brottsligheten.

– Akavia välkomnar den här rapporten som lyfter många av de problem som vi ser i våra rapporter om hot, våld, trakasserier och annan påverkan  samt i vår senaste rapport om korruption. Vi menar att våra medlemmar måste ges relevanta verktyg i form av kunskap, tydliga riktlinjer, rapporteringskanaler och inte minst diskussioner. Det behövs ett aktivt arbetsplatsnära arbete utöver lagstiftning och andra åtgärder, säger Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia.

Medverkande i SNS seminarium

  • Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad
  • Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.
  • Carina Gunnarson, docent i statskunskap, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och affilierad till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.
  • Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR.
  • Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts- och förvaltningspolitik, Akavia.
  • Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.

Fotograf: Simon Torell Witt