Gå till Innehållet

”Okunnigt från Timbro kring omställningsstudiestödet”

22/10/28 I ett debattinlägg i Aftonbladet utmålar Timbro det nya omställningsstudiestödet (OSS) som ett friår för tjänstemän som vill ägna sig åt kravlöst självförverkligande. Här förklarar Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson varför Timbro har fel.

Timbros Adam Danieli för i debattartikeln i Aftonbladet fram ett antal påståenden om omställningsstudiestödet (OSS) som är rent felaktiga. Låt oss därför reda ut grundläggande fakta kring OSS.

Enligt Timbro är möjligheterna att fritt välja vilken utbildning man vill använda OSS till närmast oändliga och exemplifierar med folkhögskolekurser i kreativt skrivande, A-kurser på högskolan eller hantverkskurser. I själva verket finns tydliga krav på att utbildning inom ramen för OSS ska stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov. Det är alltså inte möjligt att få stödet för kurser av hobbykaraktär eller utbildningar som leder till yrken med stor konkurrens.

Vidare menar Timbro att reformen i praktiken kommer att leda till att ”tjänstemän med stark ställning på arbetsmarknaden får skattemedel för att ägna sig åt kravlöst självförverkligande”. Även här går Timbro vilse i sitt försök att få grepp om OSS. Det nya studiestödet kan sökas av alla mellan 27 och 62 år som har en aktuell etablering på arbetsmarknaden. Det innebär att såväl undersköterskor som jurister och ingenjörer kan söka stödet.

Man kan möjligen förvånas över att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro går så hårt åt en reform som i stor utsträckning stärker individens frihet när det gäller att göra val som framtidssäkrar den egna kompetensen. Som litet land i en snabbrörlig och osäker omvärld är Sveriges konkurrensfördel vår förmåga till omställning. Precis det möjliggör OSS.

I ett avseende har Timbro helt rätt. Intresset för OSS är stort. Redan nu har CSN fått in över 14 000 ansökningar. Det tyder på ett stort och välkommet intresse för kompetensutveckling och livslångt lärande, såväl hos hårt arbetande mellanchefer som hos andra. Det borde till och med Timbro välkomna.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Akavia