Gå till Innehållet

Förbundsstyrelse

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen – leder mellan fullmäktige

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter.

Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Förslag till förbundsstyrelsen

Som medlem har du möjlighet att skicka in ett förslag direkt till förbundsstyrelsen som är det organ inom förbundet som leder verksamheten mellan fullmäktige. Ett medlemsförslag är ett enklare och snabbare sätt framföra idéer och synpunkter till förbundet. Ditt förslag hanteras av förbundsstyrelsen som sedan återkopplar till dig.

Skicka in ditt förslag till förbundsstyrelsen

Läs mer om hur du kan påverka Akavia

Styrelsens ledamöter

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt nio ledamöter utses bland förbundets medlemmar genom val vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte. En ledamot är studerandesektionens ordförande, eller vid förfall, vice ordförande.

Ordförande

Jenny W Kallerman
Jurist / Head of Legal, AFRY            

1:e vice ordförande

Håkan Öberg
Jurist / Byråchef, Polismyndigheten

2:e vice ordförande

Nina Khoi 
Jurist / Kivra

Ledamöter

Carl Stiller
Civilekonom / Egenföretagare

Charlotta Rosenquist
Ekonom / Vd, CRC AB

Dan Frost
Civilekonom / Studierektor, universitetsadjunkt

Elisabeth Åberg
Jurist / Rådman, Nacka tingsrätt

Emma Berge
Jurist / Senior åklagare, Åklagarmyndigheten

Hannes Guggenheimer
Samhällsvetare / Visma

Magnus Daun
Civilekonom och systemvetare / Volvo Lastvagnar

Mikael Fallmo /IT-akademiker / Projektledare, Stockholms stad

Petra Ruza-Pal / Studerar master i management / ordförande studerandesektionen

Ansvarig kanslianställd Akavia

Magnus Hedberg
010-303 75 51

Per-Olof Persson
010-303 76 61

Fullmäktige

Fullmäktige är Akavias högsta beslutande organ. De 99 fullmäktigeledamöterna utses av medlemmarna, direkt eller genom sektionerna och professionsföreningarna.