Förbundsstyrelse

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen – leder mellan fullmäktige

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter. Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.