Förbundsstyrelse

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen – leder mellan fullmäktige

Mellan fullmäktige leder förbundsstyrelsen verksamheten och är Akavias högsta beslutande organ. Förutom sed­vanliga styrelseuppgifter, som framgår av stadgarna, ska förbundsstyrelsen tillsätta styren i profes­sionsföreningarna, delegationer och fokusgrupper samt utvärdera resultatet av deras verksamheter.

Styrelsen får också besluta vilka delar av förbundets förtroendemannaorganisation som ska göra vad, lösa uppkomna gränsdragningsfrågor samt besluta om instruktioner för de olika delarna.

Styrelsens ledamöter

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt nio ledamöter utses bland förbundets medlemmar genom val vid ordinarie fullmäktigemöte för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte. En ledamot är studerandesektionens ordförande, eller vid förfall, vice ordförande.

ordförande

Jenny W Kallerman
Jurist / Head of Legal, AFRY            

1:e vice ordförande

Håkan Öberg
Jurist / Byråchef, Polismyndigheten

2:e vice ordförande

Nina Khoi 
Jurist / Kivra

Ledemöter

Carl Stiller
Civilekonom / Egenföretagare

Charlotta Rosenquist
Ekonom / Vd, CRC AB

Dan Frost
Civilekonom / Studierektor, universitetsadjunkt

Elisabeth Åberg
Jurist / Rådman, Nacka tingsrätt

Emma Berge
Jurist / Senior åklagare, Åklagarmyndigheten

Hannes Guggenheimer
Samhällsvetare / Visma

Josefina Sandman
Civilekonom / Manegment Consultant, PwC

Magnus Daun
Civilekonom och systemvetare / Volvo Lastvagnar

Marcus Karlén
Ordförande studerandesektionen / Statsvetare

Mikael Fallmo
IT-akademiker / Projektledare, Stockholms stad

Ansvarig kanslianställd Akavia

Magnus Hedberg
010-303 75 51

Per-Olof Persson
010-303 76 61

Fullmäktige

Fullmäktige är Akavias högsta beslutande organ. De 99 fullmäktigeledamöterna utses av medlemmarna, direkt eller genom sektionerna och professionsföreningarna.