Gå till Innehållet

Fullmäktige

Fullmäktige - Akavias högsta beslutande organ

Det här händer på fullmäktige

Vid ordinarie fullmäktigemöte behandlas bland annat motioner som avgetts av sektion, professionsförening, lokalförening, lokalombud eller en förbundsmedlem och som har kommit in till förbundsstyrelsen senast den 30 juni det år mötet hålls.

På mötet behandlas förbundsstyrelsens förvaltning under de tre senaste verksamhetsåren och revisorernas berättelse däröver samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Fullmäktige väljer även ordförande, förste och andre vice ordförande samt övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Val av fullmäktige

Fullmäktigeledamöterna är 99 till antalet. De utses bland förbundets medlemmar. Mandattiden för fullmäktigeledamöterna är från och med närmast kommande ordinarie fullmäktigemöte fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Yrkesverksamma medlemmar utser 33 av fullmäktiges ledamöter genom direkta val som hålls under två veckor under perioden den 1 och den 21 september närmast före ordinarie fullmäktigemöte. Röstberättigad är medlem som är yrkesverksam den 1 juni närmast före ordinarie fullmäktigemöte.

Sektionerna för yrkesverksamma medlemmar utser 42 av fullmäktiges ledamöter. Studerandesektionen utser tio fullmäktigeledamöter. Professionsföreningarna två fullmäktigeledamöter vardera.

Fullmäktige 2022

Här kan du ta del av Akavias fullmäktige 2022.

Fullmäktige 2022