Gå till Innehållet

Fullmäktige 2022

Fullmäktige är Akavias högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. I höst är det återigen dags. Den 21–22 november samlas 99 medlemmar för att fatta beslut om exempelvis inriktning och ekonomi.

Så här går ett fullmäktige till

Detta är Akavias fullmäktige

Akavias fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. På ordinarie fullmäktige, som äger rum var tredje år, fattas beslut om förbundets inriktning och verksamhet de kommande åren. På fullmäktige behandlas även förslag, så kallade motioner som avgetts av bland annat medlemmar, förbundets sektioner eller professionsföreningar. Fullmäktige väljer även ordförande, förste och andre vice ordförande samt övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för tiden fram till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte, samt valberedning och förbundets revisorer. Förbundsstyrelsen är det organ som leder förbundets verksamhet under perioden mellan fullmäktige.

Allt du behöver veta hittar du här

Här kommer du att hitta all information och alla handlingar du behöver för att kunna engagera dig i förbundets framtid. 

datum att ha koll på 

 • 31 maj
  Sista dagen att nominera medlem till fullmäktige.
 • 31 maj
  Sista dagen att nominera till förbundsstyrelsen.
 • 30 juni
  Sista dagen att skicka in en motion.
 • 1 september
  Du som yrkesverksam medlem kan ta del av  alla kandidaters presentationer av sig själva.
 • 7–21 september
  Direktval av 33 ledamöter till fullmäktige. Under en tvåveckorsperiod kan du som yrkesverksam välja vilka personer du vill ska delta som ledamöter på fullmäktige.
 • 21 oktober
  Handlingar läggs ut på webben.
  Motioner, det vill säga inkomna förslag som fullmäktige ska ta ställning till och propositioner, det vill säga förbundsstyrelsens förslag till förändringar och inriktning av verksamhet presenteras här på webben.
 • Oktober
  Valberedningen presenterar sitt förslag till ny förbundsstyrelse.