Gå till Innehållet

Styrelse

Kommunala sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte vart tredje år.

Styrelse för kommunala sektionen

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Vi arbetar för att du som medlem ska få mer inflytande på din arbetsplats och inom förbundet. Vi bevakar tillämpningen och bidrar till utvecklingen av våra kollektivavtal, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete inom kommunala sektionen? Kontakta oss

Styrelsen valdes på sektionsmötet i april 2021

Ordförande

Anna-Karin Knutsson Eriksson
Civilekonom, ordförande i Saco-rådet vid Skellefteå kommun

Vice ordförande

Åsa Jarlstam
IT-akademiker, ordförande i styrelsen för Akaviaföreningen i Malmö stad

Ledamöter

Annette Murray
It-akademiker, ordförande i Akaviaföreningen i Region Skåne, kassör i Saco-rådet samt
representerar Saco-förbunden i regional samverkan

Ann-Sofie Johansson Nyberg
It-akademiker, ordförande i Akaviaföreningen i Gävle kommun

Dick Morén
Samhällsvetare, vice ordförande i Stockholms stads Akaviaförening

Håkan Eriksson
Samhällsvetare, ledamot i Akaviaföreningen i Göteborgs stad

Johanna Haapamäki
Samhällsvetare, ordförande Akaviaföreningen Motala kommun

Svitlana Jelisic
Jurist, ordförande i AkademikerAlliansföreningen i Flens kommun

Sektionsansvarig Akavia

Anders Ekegren
010-303 76 02