Gå till Innehållet

Privata sektionen

Akavias privata sektion är en länk till samtliga medlemmar och förtroendevalda som arbetar inom privat sektor. Sektionens fokus ligger på kollektivavtalen inom privat sektor. De bevakar tillämpningen och utvecklingen av de olika avtalen utifrån medlemmarnas situation och bransch. Sektionen är på olika sätt delaktig i förbundets arbete inom förhandlingsorganisationen PTK, bland annat genom att formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet.

Sektionen deltar och bidrar vidare på olika sätt till förbundets arbete med opinionsbildning  och arbetar aktivt med att utveckla förbundets medlemsnytta för medlemmarna inom privat sektor.

Vidare är sektionen en viktig länk till lokalt förtroendevalda inom privat sektor och bidrar på olika sätt till att utveckla förbundets stöd till lokalt förtroendevalda.

 

VILL DU ENGAGERA DIG I SEKTIONSSTYRELSEN?

Som medlem i Akavia och i den privata sektionen har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i sektionsstyrelsen.

Medlemmar som engagerar sig och bidrar till att utveckla förbundets verksamhet och stärka medlemsnyttan är en förutsättning för Akavias verksamhet. Du kan nominera dig själv eller en annan medlem till sektionsstyrelsen.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom privat sektor har rösträtt på sektionsmötet.