Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ.

Ordinarie sektionsmöte hålls vart tredje år under februari, mars eller april månad under det kalenderår som föregår året då ordinarie fullmäktigemöte hålls.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom privat sektor har rösträtt på sektionsmötet.

PRIVATA SEKTIONENS VALBEREDNING

Privata sektionens valberedning har till uppgift att förbereda val av styrelse vid ordinarie sektionsmöte. Valberedningen får, med vissa begränsningar, också utse nya ledamöter som ersättare om någon avgår under mandatperioden.

Privata sektionens valberedning består sedan april 2021 av följande personer:

Johan Tetzlaff (sammankallande)               

Sofia Möller                                               

Thomas Björklund                                     

Johan Mellnäs                                           

Caroline Thörnroos                                                                 

Vill du kontakta Privata sektionens valberedning så är du välkommen att göra det här

Protokoll från sektionsmötet den 21 april 2021.pdf