Gå till Innehållet

Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ. Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse.

Sektionsmöte

Ordinarie sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ. Vid sektionsmötet behandlas bland annat sektionens verksamhetsberättelse samt val av ny styrelse och valberedning.

Ordinarie sektionsmöte hålls vart tredje år under februari, mars eller april månad under det kalenderår som föregår året då ordinarie fullmäktigemöte hålls.

Medlemmar i Akavia som arbetar inom privat sektor har rösträtt på sektionsmötet och har även möjlighet att kandidera till en plats i sektionsstyrelsen eller valberedningen

Läs mer om hur du kan engagera dig i privata sektionen

Ordinarie sektionsmöte 2024

Senast ett ordinarie sektionsmöte ägde rum var i februari 2024. Då valdes bland annat en ny styrelse och en ny valberedning.

Här kan du ta del av protokollet från det ordinarie sektionsmötet från 2024. Inloggning krävs.