Gå till Innehållet

Facklig representant nekad vid säkerhetsintervju

Polisförbundet har stämt staten för bland annat föreningsrättskränkning då medlemmen nekats att ha med en facklig representant vid en säkerhetsintervju för en anställning.

Nekades facklig representant på möte – frias

Polisförbundet stämmer staten

Polisförbundet har stämt staten för bland annat föreningsrättskränkning. Medlemmen hade enligt förbundet nekats att ha med en facklig representant vid en säkerhetsintervju för en anställning inom Polismyndigheten. Arbetsdomstolen kommer fram till att det är styrkt att medlemmen nekades att ha med sig ett fackligt ombud. För att detta ska vara fråga om en föreningsrättskränkning krävs dock att nekandet skedde i syfte att förmå medlemmen att inte utnyttja sin föreningsrätt.

Arbetsdomstolen konstaterar att bakgrunden till att Polismyndigheten inte tillät någon utomstående att närvara var att myndigheten ansåg att säkerhetsprövningen skulle följa rutiner, regler och föreskrifter för att få en så bra kvalitet som möjligt. Det anses inte sannolikt att Polismyndigheten skulle ha vidtagit åtgärden i syfte att förmå medlemmen att inte utnyttja sin föreningsrätt.

Arbetsdomstolens slutsats är myndighetens agerande inte kränkte medlemmens föreningsrätt och därmed inte heller innebar ett intrång i förbundets verksamhet. Talan om skadestånd till medlemmen och förbundet för föreningsrättskränkning avslås därför.

Arbetsdomstolen (AD 2023 nr 47)

Kontaktuppgifter

Kontakta oss för att få stöd i ditt fackliga arbete. Här hittar du som är förtroendevald kontaktuppgifter till Akavias kansli.

Fler nyheter

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.