Gå till Innehållet

Dubbla roller pressar kommunikatörer

En färsk rapport från Akavia visar att många kommunikatörer har svårt att få arbetstiden att räcka till och att rollen omfattar allt fler arbetsuppgifter. – Kommunikatören förväntas både vara generalist och specialist. Det är orimligt, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Akavia organiserar kommunikatörer, det vill säga studenter och yrkesverksamma medlemmar som studerar eller arbetar inom kommunikationsområdet. För att bättre förstå kommunikatörernas arbetssituation har förbundet genomfört djupintervjuer och en enkätundersökning bland medlemmar inom professionen.

Resultaten sammanfattas i förbundets nya rapport Framtidens kommunikatörer. Här framgår bland annat att sex av tio kommunikatörer anser att yrkesrollen kräver att man både är generalist och specialist.

– Kommunikatörsrollen har ett stort behov av att renodlas och konkretiseras. En kommunikatör bör inte förväntas vara både specialist och generalist. Branschens pågående arbete att kategorisera kommunikatörsrollerna och erkänna att rollerna innebär olika inriktningar och specialiseringar är fortsatt nödvändigt, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Behovet av renodling framgår tydligt när Akavia frågar efter kommunikatörernas största utmaningar. Den största utmaningen som kommunikatörer upplever är nämligen att rollen omfattar allt fler arbetsuppgifter och blir allt bredare. Tre av tio kommunikatörer anser att de tilldelas uppgifter som inte rör deras område.

Resultaten visar även att det är svårt för många kommunikatörer att få arbetstiden att räcka till för att utföra sina arbetsuppgifter och att kompetensutveckla sig.

– Arbetsgivare bör inse behovet av kompetensutveckling och ha en strategisk kompetensplan för sina kommunikatörer, säger Ida Inga.

Övriga resultat från undersökningen (urval):

  • 60 procent av kommunikatörerna uppger att de i sin yrkesroll både är generalist och specialist
  • På frågan om de tre viktigaste kompetenserna hamnar kommunikationsstrategi och -planering, kunskap om organisationens kärnverksamhet och projektledning i topp
  • 17 procent svarar att de inte kompetensutvecklat sig alls de senaste året. De vanligaste anledningarna till att man inte har kompetensutvecklat sig är att arbetsbelastningen varit hög eller för att det inte prioriterats
  • Samarbetsförmåga, problemlösning och drivande hamnar i topp när kommunikatörerna listar viktigaste egenskaper för rollen

Läs hela rapporten här.

Missa inte Studio Akavia

Här diskuterar olika experter ämnet Kommunikatörsrollen under förändring.