Gå till Innehållet

Studio Akavia Möter: Experterna om de viktigaste valfrågorna

22/05/03 Den stigande inflationen och den ekonomiska situationen på grund av Ukrainakriget kommer att leda till att plånboksfrågor dominerar höstens val. Det var en av många åsikter som ventilerades under en paneldebatt arrangerad av Studio Akavia.

Debatten gick varm när Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg, Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström och tankesmedjan Fores vd Ulrica Schenström gästade Studio Akavia Möter för att diskutera vilka som kommer att bli de viktigaste valfrågorna i höst. Programledaren Caroline Cederquist konstaterar inledningsvis att opinionsundersökningar brukar visa att svenska väljare har ett svagt intresse för säkerhets- och försvarspolitik, men att opinionen har svängt i och med kriget i Ukraina. Enligt deltagarna är det dock inte dessa frågor som primärt kommer att ligga i topp på väljarnas dagordning. Ulrica Schenström tror istället att valet kommer att domineras av en plånboksdiskussion på grund av den svåra ekonomiska situation och de stigande priser som kriget har fört med sig.

– Det kanske inte är det som jag skulle önska var de stora frågorna, att det blir en utbudspolitik och att man kommer att höja hela tiden med fler poliser eller ökade bidrag hit eller dit. Jag skulle önska att man kunde göra konstruktiva systemförändringar som på lång sikt skapar bättre förutsättningar för folk, säger hon.

DN:s Susanne Nyström är inne på samma spår: valet kommer att präglas av överbudspolitik.

– Det tycker jag att vi har sett redan nu i vårbudgeten där man ger pengar till bilägare, husägare och även pratar om tillskott till pensionärerna. Jag tror att det delvis har sin botten i coronapandemin där flera politiker blev lite fartblinda eftersom vi hade väldigt expansiva budgetar. Det var motiverat under coronapandemin men är det inte längre.

Hon menar, likt Ulrica Schenström, att valet i stället borde handla om större systemfrågor.

– Det vi borde fokusera på är det andra som coronapandemin visade: att vi inte hade några beredskapslager, att vi är illa förberedda, det vill säga de här stora systemförändringarna som att vi behöver satsa på försvaret och strukturera om sjukvården. Tyvärr har svensk politik en tendens att inte fokusera på det.

Aftonbladets Anders Lindberg bedömer att höstens val kommer att omgärdas av traditionella politiska frågor i form av ekonomi, jobb och välfärd. Detta eftersom svenska väljare kommer att gå tillbaka till sig själva och fundera över hur politiken påverkar den egna vardagen.

– Det kommer att bli en förvåning för många kommentatorer som har bestämt sig för att det ska handla om pandemin, Nato eller andra frågor, säger han.

Se hela sändningen här.