Gå till Innehållet

Styrelse

Statliga sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte var tredje år.

Styrelse för statliga sektionen

Statliga sektionen är en länk till Akavias medlemmar som arbetar inom statlig sektor. Vi som sitter i styrelsen ska inom ramen för vårt område företräda medlemmarna  och tillvarata deras intressen. Vi bevakar tillämpningen av våra kollektivavtal och bidrar till utvecklingen av dessa.

Vi bidra till att utveckla medlemmarnas inflytande och öka medlemsnyttan genom att bland annat öka förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi är med och utformar förbundets fackliga politik, opinionsbildning och arbete med medlemstillväxt. Vidare bidrar vi i arbetet med att utveckla stödet till våra lokalt förtroendevalda.

Har du frågor om vårt arbete inom statliga sektionen? 

Styrelsen valdes på sektionsmötet i mars 2024

Ordförande

Jens Holmberg
Ekonom, ordförande Saco-S CSN

Vice ordförande

Kerstin Martinez
Samhällsvetare, ordförande i Saco-S Universitets- och högskolerådet

Ledamöter

Clarence Eliasson
Jurist, ordförande för Saco-S Kronofogdemyndigheten

Matilda Eneqvist
Samhällsvetare, ledamot Saco-S Försäkringskassan

Annie Kronholm Eriksson
Jurist, arbetsmiljöombud och ledamot i valberedningen för Saco-S Transportstyrelsen

Marie Hult
Ekonom, arbetsmiljöombud och ledamot i valberedningen Saco-S Skatteverket södra reg.

Christin Lunning
Jurist, ledamot Saco-S Domstol

Amanda Myrvik
Samhällsvetare, ledamot Saco-S Folke Bernadotteakademin

Carina Wilhelmsson
Ekonom, 1:e vice ordförande för Saco-S Skatteverket, ordförande i Saco-S Skatteverkets mittregion

Sektionsansvarig Akavia

Matilda Lund
010-303 76 54

Caroline Lindeberg
010-303 76 12

Statliga sektionen har även en valberedning.