Gå till Innehållet

Styrelse

Statliga sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte var tredje år.

Styrelse för statliga sektionen

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Vi arbetar för att du som medlem ska få mer inflytande på din arbetsplats och inom förbundet. Vi bevakar tillämpningen och bidrar till utvecklingen av våra kollektivavtal, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete? Kontakta oss

Styrelsen valdes på sektionsmötet i april 2021

Ordförande

Elisabeth Åberg
Jurist, ordförande i styrelsen för Saco-S Domstol

Vice ordförande

Rita Koskinen Lundström
Samhällsvetare, Försäkringskassan 

Ledamöter

Carina Wilhelmsson
Ekonom, 1:e vice ordförande för Saco-S-föreningen vid Skatteverket, ordförande i Saco-S föreningen för Skatteverkets mittregion

Jens Holmberg
Ekonom, ordförande för Saco-S Centrala studiestödsnämnden, CSN

Jesper Svarén
Jurist, ordförande för Saco-S-föreningen på Regeringskansliet

Linda Modin,
Personalvetare, ordförande i Saco-S vid Pensionsmyndigheten

Peder Bergsten
It-akademiker, ordförande i Saco-S-föreningen vid Statens tjänstepensionsverk

Sektionsansvarig Akavia

Matilda Lund
010-303 76 54

Malin Bjerkhede
010-303 76 25