Gå till Innehållet

Verksamhetsplan

Varje sektion ska ta upprätta en verksamhetsplan och följa upp genomförandet av denna. I verksamhetsplanen beskrivs de mål och aktiviteter som ligger till grund för statliga sektionens arbete under mandatperioden.

Statliga sektionens verksamhetsplan

Statliga sektionen ska enligt Akavias stadgar bland annat:

  • Inom ramen för sektionens område och med utgångspunkt i förbundsstyrelsens beslut, formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal, partsgemensamt arbete samt verksamheten i övrigt.
  • Verka för ökad medlemsnytta och medlemsengagemang.
  • Verka för och bedriva ett aktivt rekryteringsarbete.
  • Delta i förbundets utveckling av den lokala fackliga verksamheten ute på arbetsplatserna.