Just nu kan du inte logga in

Behöver du komma åt dina medlemsuppgifter går det bra att kontakta medlemsservice.

Kontakt

Styrelse

Studerandesektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte varje år.

Studerandesektionens styrelse

Styrelsen består av studentmedlemmar från olika utbildningar och lärosäten runtom i landet.

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara studentmedlemmars intressen. Vi arbetar med frågor som till exempel utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv.

Vi arbetar även för att öka studenternas inflytande inom förbundet, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om studentmedlemmarnas villkor och förutsättningar, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete inom studerandesektionen? Kontakta oss

Ordförande

Albert Ohlin
Studerar masterprogrammet i nationalekonomi vid Lunds universitet

Vice ordförande

Evelyn Frylén
Studerar till personalvetare

Ledamöter

Ahmed Cherif
Studerar ekonomi

Elena Riabykh
Studerar juridik

Eva Pohjanen 
Studerar samhällsvetenskap

Gustaf Eriksson
Studerar ekonomi

Jack Norrena
Studerar ekonomi

Sandra Jansson
Studerar samhällsvetenskap

Sara Winell
Studerar juridik

Sektionsansvarig Akavia

Abelone Tischbein Madsen
070-665 29 72