Gå till Innehållet

Studerandesektionens styrelse

Studerandesektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte varje år.

Studerandesektionens styrelse

Styrelsen består av studentmedlemmar från olika utbildningar och lärosäten runtom i landet.

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara studentmedlemmars intressen. Vi arbetar med frågor som till exempel utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv.

Vi arbetar även för att öka studenternas inflytande inom förbundet, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om studentmedlemmarnas villkor och förutsättningar, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete inom studerandesektionen? Kontakta oss

Ordförande

Petra Ruzsa-Pal, Master of science in management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vice ordförande

Lova Wahlqvist, juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ledamöter

Amanda Boutros, juristprogrammet vid Örebro universitet

Clara Tullgren, medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet

Fredrika Longhi, juristprogrammet vid Uppsala universitet

Jacob Eklind, civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet

Mical Welday, statsvetarprogrammet vid Stockholms universitet

Nima Nikaein, juristprogrammet vid Stockholms universitet

Selma Dahlgren, ekonomprogrammet vid Uppsala universitet

Sektionsansvarig Akavia

Viktor Göranson 

Studerandesektionen har även en valberedning.