Personlighetstester - vetenskap eller populärkultur?

Under en rekryteringsprocess kan arbetssökande bli ombedda att göra ett personlighetstest. Det finns skilda uppfattningar om hur dessa tester bör användas – men inom den akademiska världen är man överens: de så kallade typtesterna har inte något vetenskapligt stöd.

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs Universitet
Malin Holm, leg. psykolog
Ingemar Persson, coach ledarskapskap och grupputveckling

Publicerad: 7 april, 2021