Gå till Innehållet

I medborgarnas tjänst

Akavias medlemmar är välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen. De arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region. Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst.

  • Debatt: Akavia säger nej till återinfört tjänstemannaansvar

    Enligt Tidöavtalet ska regeringen införa tjänstemannaansvar för myndighetsanställda. Men förslaget riskerar att skapa en osäkerhetskultur där medarbetare inte vågar fatta beslut. Det skriver företrädare för Akavia på Dagens Samhälles debattsida.

  • Offentliganställda otrygga med att påtala oegentligheter

    22/08/31 Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete. Men 52 procent av medlemmarna är inte trygga med att påtala oegentligheter till media. Det visar en undersökning genomförd av Akavia. "Det är oroväckande", säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.

  • Debatten om polisen måste ändra fokus

    22/06/23 Just nu är polisen ett stort ämne i samhällsdebatten. Akavia välkomnar diskussionen men uppmanar alla att fokusera på hur myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Parallellt stöttar vi dig som är medlem i Akavia och arbetar på Polismyndigheten, så att du har förutsättningar att bidra och må bra på arbetet.

För en rättsäker, effektiv och kvalitativ offentlig sektor

Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst. Vi påverkar utvecklingen av offentlig sektor på olika nivåer och med olika verktyg som facklig part.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan