Gå till Innehållet

Så påverkar AI dig som Akavia-medlem

Rapporten ”Akademiker och algoritmer” är skapad särskilt för dig som medlem, och i den har vi samlat allt du behöver veta om hur AI påverkar arbetsmarknaden och dig i din arbetsroll.

Samlad rapport om AI

Teknikutveckling och innovation är en självklar del av arbetslivet och framtiden. De stora och snabba framstegen inom artificiell intelligens (AI) påverkar redan både arbetets innehåll och form, och dess effekt kommer med största sannolikhet öka drastiskt kommande år. Akavia har i flera omgångar samlat in data över hur AI påverkar medlemmarna. I ”Akademiker och algoritmer” har vi samlat all tillgänglig data och analys på ett och samma ställe.

I rapporten lyfter vi vikten av en ansvarsfull och hållbar utveckling av AI-teknologi, kompetensutveckling, och en nära dialog mellan arbetsgivare och anställda för att dra nytta av fördelarna AI kan innebära för individer och arbetsplatser. Akavias medlemmar är på ett övergripande plan generellt positiva till hur AI påverkar ert arbetsliv, även om den dagliga användningen fortfarande är relativt låg. Jämförelser mellan olika sektorer visar på en potentiell AI-klyfta mellan privat och offentlig sektor där användningen i statlig sektor är betydlig lägre. Detsamma gäller uppfattningen om hur AI påverkar arbetslivet där medlemmar i privat och kommunal sektor är mer positiva.

Vi lyfter även ett antal förslag i rapporten, bland annat att regeringen bör ta fram en nationell strategi för AI, att relevant myndighet bör få i uppdrag att analysera hur arbetsmarknaden påverkas av AI-utvecklingen, och att regeringen bör göra mer för att främja innovation och forskning kopplat till AI. Det finns också ett starkt önskemål från er medlemmar om riktlinjer för AI-användningen på arbetsplatserna. Därför vill Akavia att alla arbetsplatser, med undantag för de minsta, tar fram riktlinjer för hur AI används i verksamheten samt uppmuntrar och erbjuder kompetensutveckling och utbildning för medarbetarna. Rapporten innehåller avslutningsvis åtta tips till förtroendevalda för samverkan med arbetsgivare inför att AI-system införs och blir allt vanligare på arbetsplatsen.

Resultaten i korthet

  • Majoriteten av Akavias medlemmar känner till ett eller flera AI-verktyg, men den dagliga användningen av AI-verktyg är låg. Bara tre procent använder AI dagligen i arbetet, och den generella kunskapen om AI på medlemmarnas arbetsplatser upplevs vara låg.
  • Drygt varannan medlem uppger att man får använda AI-verktyg på arbetsplatsen medan en tredjedel svarar att de är osäkra på om de får. Osäkerheten är störst i statlig sektor.
  • 69 procent vill lära sig mer om AI men få har erbjudits kompetensutveckling av arbetsgivaren. Många uppger att de tagit egna initiativ för att lära sig mer om AI.
  • 71 procent tror att AI kommer att påverka deras arbetsuppgifter inom tre år, men graden av påverkan varierar mellan professioner och sektorer.
  • Chefer är mest positiva till AI:s påverkan på arbetslivet. Bland medlemmarna som helhet svarar 91 procent att de inte är oroliga för att AI ska ersätta deras jobb.
  • Mer än hälften saknar policy eller riktlinjer för AI-användning på arbetsplatsen men många efterfrågar tydliga ramar och vägledning, särskilt inom statlig och kommunal sektor.

Om undersökningen

Resultaten i rapporten kommer från Akavias medlemspanel som genomförs fyra gånger om året. Panelen genomförs som en webbundersökning och resultaten vägs på kön, ålder, sektor och profession.

Är du nyfiken på hur AI används på andra arbetsplatser? AI Sweden har samlat exempel i både privat och offentlig sektor på plattformen My AI.

Hur påverkar AI din arbetsplats?

Få tips på hur du som förtroendevald kan driva frågor om AI för medlemmarna på ditt jobb.

Rapporter

Ta del av fler undersökningar om hur AI och digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden för din profession.