Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kring medlemskapet.

FAQ
Medlemskap

Hur gör jag för att byta fackförbund till Akavia?

Du kan ansöka om att bli medlem hos oss här.

För dig som byter till oss från ett annat förbund där du omfattats av en inkomstförsäkring är det viktigt att se till så att det inte blir något glapp i medlemstiden. På så sätt tillgodoräknar du dig de karensdagar du jobbat ihop i det tidigare förbundet när du byter till oss.

Hör gärna av dig till ditt tidigare förbund och kolla när du som tidigast kan få utträde, och registrera sedan ditt medlemskap så att inträdet matchar utträdet du fått från ditt tidigare förbund.

Läs mer och bli medlem

Hur får jag tag i ett medlemsintyg?

Skicka ditt medlems- eller personnummer till medlemsservice@akavia.se och ange att du vill ha ett intyg på att du är medlem i Akavia.

Hur kan jag ändra/uppdatera mina medlemsuppgifter?

Du kan själv ändra din arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer under dina medlemssidor (du måste vara inloggad). Det stöd - den information och de förmåner - du får som medlem avgörs av de uppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem.

Du kan också uppdatera dina uppgifter via telefon 010-303 75 00. Dessutom via medlemsservice@akavia.se.

Hur får jag inloggningsuppgifter till Akavias webbplats?

Har du en registrerad e-postadress på akavia.se skickas uppgifterna automatiskt om du anger e-postadressen i inloggningsrutans nedre del. Av säkerhetsskäl lämnar Akavias kansli ogärna ut inloggningsuppgifter över e-post eller telefon.  

Om du är osäker på vilken e-postadress du registrerat hos oss kan du alltid skicka ett mejl till medlemsservice@akavia.se med ett medlemsnummer eller personnummer, samt den e-postadress du vill att vi lägger in i registret. 

Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap i Akavia?

Yrkesverksam och pensionär

 1. Om du önskar avsluta ditt medlemskap hos oss, kontakta Medlemsservice på
  010-303 75 00 så hjälper vi dig.
  Våra öppettider är måndag-fredag mellan 09:00 till 17:00.
 2. Efter samtalet - om du fortfarande vill gå ur - får du en länk där du bekräftar utträdet.

Student

Är du studentmedlem och har ett kostnadsfritt medlemskap behöver du logga in och skicka ett meddelande till oss där du berättar att du vill avsluta ditt medlemskap. 

Vilket fackligt stöd har man under övergångstiden mellan två förbund?

Under övergångstiden, det vill säga tiden mellan det du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Akavia, kan du få en del stöd från Akavia. Du får aktuell facklig information från Akavia, medlemstidningen samt även kortare rådgivning i till exempel lönefrågor.

Du får också din inloggningskod till akavia.se. Ofta kan våra lokala företrädare hjälpa dig.

Observera att Akavia normalt inte företräder nya medlemmar i tvister med arbetsgivaren som har sitt ursprung före inträdet.

Vad krävs för att bli medlem i Akavia?

Enligt utdrag ur Akavias stadgar - Medlemskap. Ansökan om medlemskap prövas av förbundsstyrelsen.

Rätt att tillhöra förbundet har den som vid universitet eller högskola:

a) har avlagt lägst kandidatexamen inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap

b) har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i nämnda examina eller

c) bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).

Förbundsstyrelsen kan besluta att till yrkesverksam medlem anta den som fullgör arbetsuppgifter, som brukar ankomma på dem som avses i första stycket a) eller b).

Förbundsstyrelsen kan besluta att till studerandemedlem anta den som: 

a) har rätt till medlemskap enligt första stycket a) eller b) och som genomgår annan utbildning med syftet att stärka möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden inom sin grundexamen eller

b) går en utbildning som inte ger en examen enligt första stycket a) eller b) men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen.

Läs mer om medlemskapet

Vad har Akavia för organisationsnummer?

Akavia har organisationsnumret: 802001-6591

Allmänna villkor för medlemskap i Akavia

FAQ
Inkomstförsäkring

Om jag arbetar utomlands vad gäller då?

Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetar utomlands, så länge du uppfyller villkoren för detta. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Du behöver endast informera om ändrad inkomst i det fall att du har tecknat tilläggsförsäkring för din inkomstförsäkring (TID/LÖN).
Uppdatering av lön meddelar du direkt till Akademikernas inkomstförsäkring via formulär, mail eller telefon. 
kundservice@inkomstforsakring.com
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16
Telefon: 0770-78 20 50

Behöver jag ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen?

Ja. På samma sätt som du måste anmäla till a-kassan att du är arbetssökande behöver du anmäla det till inkomstförsäkringen. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten som du får skickad till dig från a-kassan. Du hittar den även här.

Fullständiga villkor

Vilka villkor gäller för ersättning av inkomstförsäkringen?

För att kunna söka ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i både Akademikernas a-kassa samt Akavia under de senaste tolv månaderna.
Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.

Villkoren i korthet:

 • Försäkringen ingår för samtliga av Akavias yrkesverksamma medlemmar fram till månadsskiftet innan du fyller 65 år.
 • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som a-kassan tillämpar.
 • Obs! Vid arbetslöshet måste du påbörja en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa efter inträdet i Akavia. Perioden måste inledas med karensdagar för att man ska kunna beviljas ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat förbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning från vår inkomstförsäkring.
 • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörjat en ny a-kasseperiod med karensdagar för att ersättning ska utbetalas.
Fullständiga villkor

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för den.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse (och har i regel sämre villkor). 

Läs mer och bli medlem

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

 • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
 • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

För att vara ersättningsberättigad från inkomstförsäkringen måste du under en ramtid på 18 månader innan arbetslöshetens inträde ha förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader. Ramtiden kan förlängas om du varit sjuk, vårdat barn, haft föräldrapenning eller studerat.

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor.

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. 
Inkomstförsäkringen ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Har du en månadslön på 33 000 kronor eller mindre så täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så behöver du en inkomstförsäkring för att få ut ett större belopp.

En enkel princip att utgå ifrån är att ju högre din lön är desto mer tjänar du på en inkomstförsäkring.

FAQ
A-kassa

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Från den 1 juli 2022 får du en så kallad skattereduktion på avgiften till a-kassan. Skattereduktionen finns förtryckt i din deklaration under rubriken: ”Skattereduktioner och annat som minskar din skatt”.

Kontrolluppgifter till Skatteverket sköts av Akademikernas a-kassa.

Kontakta Akademikernas a-kassa direkt på 08-412 33 00, måndag till fredag 09:00-16:30, eller mejla.

Läs mer om skattereduktion för a-kasseavgiften hos Akademikernas a-kassa.

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

Den 1 oktober 2021 sänktes månadsavgiften till a-kassan med 10 kronor. Anledningen är att coronapandemin inte fick den påverkan på dagpenningen i Akademikernas a-kassa och kostnaderna för försäkringen blev därmed lägre än förväntat. Har du frågor om avgiften eller din ersättning från a-kassan bör du alltid kontakta Akademikernas a-kassa direkt (08-412 33 00, måndag till fredag 09:00-16:00). Läs mer om sänkningen på akademikernasakassa.se.

Vad händer nu?

Du behöver själv inte göra något utan avgiften justerades automatiskt. Du som betalar din avgift via autogiro har fått din avgift korrigerad automatiskt.

This information in English

Adjusted fee to Akademikernas a-kassa

On October 1, the monthly fee to Akademikernas a-kassa was reduced by SEK 10. The reason is that the corona pandemic did not have that effect on the daily allowance in Akademikernas a-kassa and the costs for the insurance were lower than expected.

For questions about the fee or your insurance benefits, please contact Akademikernas a-kassa directly, 08-412 33 00, Mo-Thu, 9.00-16.00. More information on the increased fee is available at

https://www.akademikernasakassa.se/en/membership/new-fee-2020/

What happens next?

You do not have to take any action, your fee is automatically adjusted.

If you pay by paper invoice/e-invoice/Kivra, the new fee will show on your next invoice. If you pay by automatic transfer, the adjusted fee will be withdrawn at the end of the month.

If you pay directly to Akademikernas a-kassa, the fee will be automatically adjusted. It might be good to check that your monthly payment goes through, as it is a prerequisite for you to be eligible for the Akavia income insurance.

For questions about your membership, you are welcome to contact the Akavia membership service.

Byta fackförbund, vad händer med a-kassan?

Är du idag medlem i ett annat fackförund och vill byta till Akavia gör du det enkelt genom att:

 1. Ansöka om medlemskap i Akavia.

 2. Samtidigt bör du också ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

  Byter du a-kassa får du räkna in din tidigare tid, förutsett att bytet sker utan uppehåll.  Läs mer om det här.

  Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du inte skicka in en ny ansökan. Uppge bara i ansökan till Akavia att du redan är medlem, så kontaktar vi Akademikernas a-kassa och ser till att din a-kassafaktura slås samman med betalningen för ditt medlemskap i Akavia.

 3. När du fått din medlemsansökan i Akavia bekräftad så ansöker du om utträde ur ditt nuvarande fackförbund.

Vilka tillfälliga regler gäller för a-kassan med anledning av coronaviruset

Är du inte redan medlem i Akademikernas a-kassa är det nu ett mycket bra tillfälle att bli det. Till följd av coronapandemin har a-kassans regler tillfälligt ändrats.

Akademikernas a-kassa sänkt karensen till två dagar. Det innebär att mellan den 3 januari 2022 till och med 31 december 2022 kan du få ersättning från a-kassan redan från din tredje arbetslösa dag. I vanliga fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.

För att ha rätt till Akavias inkomstförsäkring, som ger dig högre ersättning utöver ersättningen du får från a-kassan, krävs att du är medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa. Läs mer om de tillfälligt ändrade reglerna hos Akademikernas a-kassa.

Tillfälliga regler

Hur vet jag om jag är medlem i Akademikernas a-kassa?

Är du osäker på om du är medlem i Akademikernas a-kassa eller vill ta reda på hur länge du varit medlem? På deras webbsida kan du enkelt se ditt eventuella inträdesdatum om du loggar in med ditt Bank-ID.

Kontrollera om du är medlem

Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?

Från a-kassan kan du få en inkomstbaserad ersättning. Det är ett tillägg på grundersättningen som baseras på hur mycket du tjänar. Du kan som högst få 80 procent av 26 400* kronor innan skatt i ersättning om du blir arbetslös – oavsett vilken a-kassa du är ansluten till. 

Hur mycket du kan få i ersättning varierar beroende på din situation. Det som styr är bland annat om du jobbat hel- eller deltid under perioden innan du blev arbetslös. 

För att få inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa krävs att du varit medlem i tolv månader eller mer innan du blev arbetslös. Om du säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning, i försäkringens mening, blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på vad som gäller för dig.

Här kan du läsa mer om a-kassans grundregler.

*På grund av coronapandemin är taket för ersättningen tillfälligt höjt mellan den 13 april 2020 och den 31 december 2022 – från 26 400 kronor till 33 000 kronor.

Vad är a-kassan?

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som finns till för att skydda dig från att hamna i ekonomisk knipa om du blir ofrivilligt arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen skapades av svenska fackförbund, den första bildades 1857, och kallas a-kassa i folkmun. I dag finns det 24 olika arbetslöshetskassor i Sverige.

A-kassorna är egna organisationer som ofta är kopplade till olika yrkesområden (exempelvis Journalisternas a-kassa) eller en facklig organisation (exempelvis Byggnads a-kassa som är en fristående del av fackförbundet Byggnads). Storleken på medlemsavgiften styrs av hur hög arbetslösheten är, eller riskerar att bli, inom respektive a-kassas yrkesområden.

Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa.

Hur blir man medlem i Akademikernas a-kassa?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret. Du får inträde i Akademikernas a-kassa från den första dagen i den månad ansökan inkommer.

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa och vill betala din avgift via Akavia anger du det i din medlemsansökan till Akavia.

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Akavia?

Om du vill gå ur a-kassan, måste du skriftligen begära utträde. 

Gå in på aea.se och begär utträde.

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För medlemskap krävs att du arbetar eller har arbetat tidigare. Det ska styrkas med till exempel en lönespecifikation. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat. Även kortare anställningar räknas. Bransch har ingen betydelse, det är din utbildning som räknas. Även du som studerar just nu och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng kan gå med.

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Skicka ansökan till Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om medlemskap i Akavia. Begär dessutom utträde ur din nuvarande a-kassa. På ansökan kryssar du för "Byte av a-kassa". Akademikernas a-kassa bevakar elektroniskt övergångsdatumet.

Måste man vara medlem i Akademikernas a-kassa?

Mer om Alfakassan

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

FAQ
Gruppförsäkring

Varför har jag fått försäkringar från Skandia?

Som en förmån får du som ny medlem i Akavia kostnadsfria försäkringar via Skandia i tre månader. Du väljer själv om du vill behålla försäkringarna och kan när som helst under dessa tre månader tacka  nej till att ha försäkringarna.

Varför ska jag ha kvar försäkringarna som jag fått från Skandia?

Genom att du är med i Akavia kan Skandia erbjuda dig och alla andra medlemmar försäkringar som man annars kanske inte skulle ha rätt till. I vanliga fall behöver du oftast fylla i en hälsodeklaration när du vill teckna försäkringar. Genom att tacka ”Ja” till erbjudandet som du har fått som ny medlem behöver du inte göra det, utan det räcker med att du är fullt arbetsför och bosatt i Sverige.

Jag vill veta mer om försäkringarna från Skandia eller har specifika frågor, vem kontaktar jag?

Du kan besöka Skandias hemsida för att läsa mer om försäkringarna eller kontakta Skandia direkt. Vi på Akavia har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor som rör just dig och dina försäkringar.

Läs mer på Skandias hemsida

Jag vill inte ha försäkringar från Skandia, hur avslutar jag dem?

Försäkringarna avslutas automatiskt efter tre månader om du inte betalar den faktura som kommer att skickas till dig. Om du vill avsluta försäkringarna innan dess kan du kontakta Skandia på 0771-55 55 00.

Kan jag teckna försäkringar åt min partner/sambo/make/maka?

Ja det går bra. På Skandias hemsida finns ansökan och hälsodeklaration.

Länk till Skandias hemsida

Jag har fått en faktura från Skandia, men vill inte ha kvar försäkringarna. Vad gör jag?

Om du inte vill ha kvar försäkringarna efter dina tre kostnadsfria månader kan du bortse från fakturan och dina försäkringar avslutas automatiskt.

Jag har inte tecknat någon försäkring men i brevet från Skandia står att Akavia tecknat ett avtal för mig. Det är inte OK att Akavia delar mina personuppgifter med tredje part.

När du blir medlem i Akavia godkänner du att vi kan dela dina personuppgifter med samarbetspartners som t.ex. levererar våra förmåner. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på länken nedan

Så behandlar vi dina personuppgifter

Jag har inte tecknat försäkringen, måste jag ändå fylla i blanketten för avanmälan som skickades med brevet för att avsluta den?

Om du omgående vill avsluta försäkringarna behöver du kontakta Skandia eller fylla i avanmälan. Annars avslutas försäkringarna automatiskt tre månader efter att du fick dem. Du kan då också bortse från fakturan som skickas till dig.

FAQ
Medlemsavgift

Vad har Akavia för medlemsavgift?

Akavia har olika medlemsavgifter. Avgifterna är baserade på inkomst och på medlemskapsform. 

Som yrkesverksam medlem betalar du 280 kronor per månad.

Du kan läsa mer om våra medlemsavgifter här.

Se våra medlemsavgifter Läs mer och bli medlem

Frågor och svar
Avgifter

Yrkesverksam, chef, egenföretagare – 280 kr/månad

280 kr/månad utan a-kassa

410 kr/månad med a-kassa

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Våra mest omtyckta förmåner:

Läs mer och bli medlem

Nyexaminerad – 59 kr/månad

59 kr/månad utan a-kassa

189 kr/månad med a-kassaSom nyexaminerad får du ett rabatterat pris på ditt medlemskap. Rabatten gäller i ett år från och med att du avslutat dina studier.

Givetvis ingår Akavias trygga inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. Kom ihåg att du samtidigt måste vara med i Akademikernas a-kassa för att kunna tillgodoräkna och nyttja inkomstförsäkringen.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Student – 0 kr/månad

Tjänar mellan 9 000-18 000 kr/månad – 170 kr/månad

170 kr/månad utan a-kassa

300 kr/månad med a-kassaAkavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Tjänar under 9 000 kr/månad – 114 kr/månad

114 kr/månad utan a-kassa

244 kr/månad med a-kassa

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Advokat med egen firma eller delägare – 170 kr/månad

170 kr/månad utan a-kassa

300 kr/månad med a-kassa

 

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Observera att arbetsrättslig rådgivning inte ingår i detta medlemskap.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Anställd utomlands av utländsk arbetsgivare – 114 kr/månad

114 kr/månad utan a-kassa

244 kr/månad med a-kassa

 

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Kom ihåg att kontakta Akademikernas a-kassa för information gällande förändringar i ditt medlemskap under utlandsvistelse. 

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Pensionär – 22 kr/månad

22 kr/månad
Medlemskap som pensionär i Akavia.
 

Som pensionär betalar du en årsavgift på 265 kr och kan ta del av ett urval av Akavias förmåner.

 

Exempel på förmåner:

Bli medlem

FAQ
Ansök om reducerad avgift

Ansök om reducerad medlemsavgift

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift om du under minst två månader har en bruttoinkomst som understiger 18 000 kronor i månaden (som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal). Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst). Du har även rätt till reducerad avgift om du exempelvis återgår till studier eller om du är utlandsanställd.

Ansökan om nedsatt avgift måste göras via länken nedan. Gå in under "Vad gäller din fråga" och "Förfrågan om reducerad avgift" :

Ansök om reducerad avgift