Gå till Innehållet

Omställningsstödet – en möjlighet för chefer att framtidssäkra sin kompetens

41 procent av cheferna vill kompensutveckla sig genom studier de närmaste tre åren. Det visar en medlemsundersökning från Akavia. – Tack vare det nya omställningsstudiestödet ges nu nya möjligheter för chefer att framtidsäkra sin kompetens vid sidan av de erbjudanden som arbetsgivaren ger, säger Birgitta Rydell, chefsexpert på Akavia.

Ny undersökning om kompetensutveckling för chefer

Det nya omställningsstudiestödet ger chefer en chans att skaffa sig en bättre position och öka sin konkurrenskraft för att ta nästa steg i karriären. Det kan innebära ledarskapsutbildning eller att fylla på kompetens inom ett område som inte har direkt med det nuvarande jobbet att göra, till exempel lära sig mer om en ny bransch som man vill in i eller studera något som gör att det går att växla om till annat arbete.

Birgitta Rydell, chefsexpert på Akavia hoppas att förbundets chefsmedlemmar drar nytta av det nya omställningsstudiestödet. En tidigare panelundersökning visar nämligen att intresset för vidareutbildning är stort inom gruppen.

–  41 procent vill kompensutveckla sig genom studier de närmaste tre åren. Det tyder på en stark vilja och ambition att fortsätta utveckla sig på jobbet, säger Birgitta Rydell, chefsexpert på Akavia. 

Akavias undersökning visar även att ledarskap är det ämne som lockar flest chefer som vill kompetensutveckla sig. IT och AI kommer kort efter. Hälften uppger att de vill utbilda sig inom det området.

–  För chefer handlar det inte bara om att lära sig mer om att använda olika digitala verktyg, utan att skaffa sig teknologisk kompetens, alltså att få större kunskap om hur digitala funktioner och AI kan användas i den verksamhet man ansvarar för.

Enligt undersökningen har två tredjedelar av cheferna kompetensutvecklat sig under det senaste året. Det vanligaste är att ha lärt sig nya saker på jobbet och/eller fått ta del av interna utbildningar hos arbetsgivaren. Det är vanligare bland chefsmedlemmar än andra hos medlemsgrupper att ha kompetensutvecklat sig genom utbildningar hos privat utbildningsanordnare, deltagit i nätverk, haft en mentor eller själv varit mentor.

De flesta chefer får utbildning och stöd för sin chefsroll. En tidigare undersökning bland Akavias chefsmedlemmar visade att, 80 procent har gått någon utbildning i ledarskap. Samtidigt visade samma undersökning att nästan en femtedel (18 procent) inte hade utbildat sig i ledarskap och bland dem var det närmare hälften som uppgav att arbetsgivaren inte hade erbjudit någon sådan utbildning.

Slutsats och Akavias förslag

Akavia vill att

  • Alla chefer måste av arbetsgivaren erbjudas regelbunden kompetensutveckling och möjligheter att utveckla sitt ledarskap. Det kan ske genom utbildningar, nätverk eller att få en mentor.
  • Omställningsstudiestödet ska ge en möjlighet för individen att framtidssäkra sin kompetens genom studier och får inte ersätta arbetsgivarens ansvar för den kontinuerliga kompetensvecklingen för att var och en ska klara sina nuvarande arbetsuppgifter.
  • Regeringen behöver säkerställa att det finns ett anpassat och flexibelt utbud av utbildningar på universitet och högskolor som möter framtidens behov.

Statistik från undersökningen

Faktaruta

Akaviapanelen

Undersökningen gjordes av Akavia inom ramen för Akaviapanelen som speglar Akavias medlemmar. Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Undersökningen omfattade 3 753 intervjuer, varav 779 med chefer, under perioden 30 januari–3 februari 2023 och genomfördes som en webbundersökning.

Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 37 procent. Resultaten är vägda på kön, ålder, sektor och profession.

Vad är omställningsstudiestödet?

Omställningsstudiestödet är en del av trygghetsöverenskommelsen mellan parterna och regeringen och som ger ekonomiska möjligheter att studera upp till 44 veckor under arbetslivet.

Ersättningen består av omställningsstudiestöd (bidrag och lång) samt kompletterande stöd från omställningsorganisation, för anställda vars arbetsgivare har kollektivavtal och tillhör en sådan.