Gå till Innehållet

Frågor och svar om inkomstförsäkringen

Få svar på de vanligaste frågorna om regler och villkor för Akavias inkomstförsäkring. Hur mycket ersättning kan du få och vad krävs för att omfattas av försäkringen?

Regler och villkor för Akavias inkomstförsäkring

Som medlem i Akavia ingår vår inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös. För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Här får du svar på vanliga frågor om inkomstförsäkringen som administreras av Folksam. Det är ett krångligt regelverk så kontakta oss eller Folksam om du inte hittar svaret på just din fråga.

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringen

Vad krävs för att omfattas av inkomstförsäkringen?

Som yrkesverksam medlem i Akavia behöver du inte göra något för att omfattas av inkomstförsäkringen. Den ingår i ditt medlemskap. Däremot krävs det att du är medlem i Akademikernas a-kassa då inkomstförsäkringen är ett komplement till den ersättning som a-kassan betalar ut.

Bli medlem i Akademikernas a-kassa

Vad krävs för att få inkomstförsäkring?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du:

  • Varit medlem i Akavia i minst tolv månader före arbetslöshet.
  • Vara medlem i Akademikernas a-kassa.
  • Ha beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa*
  • Ha en ersättningsgrundande inkomst på över 33 000 kronor per månad.
  • Arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom 18 månader innan arbetslösheten.
  • Vara ofrivilligt arbetslös. Detta avgörs av en bedömning från Akademikernas a-kassa vilket inkomstförsäkringen följer därefter.

*Ta del av samtliga villkor för att kunna få inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Du kan tillgodoräkna kvalificeringstid till Akavias inkomstförsäkring med hjälp av medlemskapstid som du haft i annat fackförbund innan du blev medlem hos oss. Det kräver att ditt tidigare fackliga medlemskap ligger i direkt anslutning till ditt medlemskap i Akavia, vilket innebär att du blev medlem i Akavia som senast dagen efter utträdesdatumet från ditt tidigare fackförbund.

För att kunna få ersättning från Akavias inkomstförsäkring innan du varit medlem i tolv månader krävs att du kontaktar ditt tidigare fackförbund och begär ett så kallat medlemsintyg som visar hur länge du var medlem hos dem. Intyget använder du när du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen hos Folksam.

Observera att när du blivit medlem i Akavia behöver du bli beviljad en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa som inleds med karensdagar om du blir arbetslös för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Om du varit arbetslös och fått ersättning från en a-kassa och inkomstförsäkring inom det senaste året rekommenderar vi att du inte byter fackförbund. Detta eftersom om du skulle bli arbetslös igen innan du hunnit kvalificera dig för en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa, kan du inte beviljas ersättning från inkomstförsäkringen.

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringen hos Folksam

Hur mycket kan man få i inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få från inkomstförsäkringen beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du kan få 80 procent av din lön upp till ett tak på 100 000 kronor i månaden före skatt i 120 arbetsdagar (ungefär sex månader).

Ersättningen från a-kassan kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor också är försäkrad.

Läs mer om vad som krävs för att få ersättning från inkomstförsäkringen ovan.

Du kan även teckna tilläggsförsäkringar som höjer taket för inkomstförsäkringen till 160 000 kronor och förlänger tiden du kan få ersättning till 300 dagar (ungefär 14 månader).

Hur länge måste man vara medlem för att få inkomstförsäkring?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du varit yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa under minst tolv månader före arbetslösheten och att du har beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i Akavia. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från ditt tidigare fackförbund.

Observera att du måste påbörja en ny arbetslöshetsperiod som inleds med karensdagar hos Akademikernas a-kassa efter ditt inträde i Akavia för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning.

Hur ansöker man om ersättning från inkomstförsäkringen?

Du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen genom att fylla i blanketten för ansökan om ersättning som därefter skickas till: Akademikernas Inkomstförsäkring, 106 60 Stockholm. Om du har frågor om blanketten kan du kontakta Inkomstförsäkringens kundservice på 0770-78 20 50.

Hur många dagar kan man få ersättning från inkomstförsäkringen?

Du kan få ersättning i 120 arbetsdagar (ungefär sex månader), utifrån grundskyddet som ingår i ditt medlemskap i Akavia.

Det går även att teckna en tilläggsförsäkring för att få ersättning i 300 dagar (ungefär 14 månader).

Hur mycket täcker inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkringen täcker 80 procent av din lön upp till 100 000 kronor i månaden före skatt.

Ersättningen från a-kassan kan högst bli 80 procent av 33 000 kronor i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor också är försäkrad. Med både a-kassa och inkomstförsäkring kan du alltså som högst få 80 procent av din lön i ersättning om du blir arbetslös.

Du kan även teckna en tilläggsförsäkring som täcker din lön upp till 80 procent av 160 000 kronor före skatt.

Vilken inkomst ligger till grund för ersättning från inkomstförsäkringen?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och fastställer din genomsnittliga inkomst. Det är a-kassans uträkning av din ersättningsgrundande inkomst som avgör hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkringen.

Som huvudregel räknar a-kassan fram din genomsnittliga inkomst under de senaste tolv månaderna. Om du till exempel varit föräldraledig eller studerat heltid de senaste sex månaderna kommer de månaderna inte räknas med, utan då tittar man på tid längre bak i tiden. Detta kallas för överhoppningsbar tid. Målet för a-kassan är att hitta månader som innehåller arbete och därmed inkomst för att därefter kunna räkna ut din genomsnittliga inkomst.

Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från a-kassan

Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkringen

Kan jag få inkomstförsäkring om jag arbetat utomlands?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och det är även det beslutet som inkomstförsäkringen utgår ifrån. Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetat utomlands, men det beror bland annat på vilket land du arbetat i och förutsätter att du varit medlem i Akavia när du arbetat utomlands. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Mer information om a-kassan om du flyttar till eller från Sverige

Kan jag få inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Mer information om a-kassans beslut om ersättning när du säger upp dig själv

Kontaktuppgifter till inkomstförsäkringen

Akavias inkomstförsäkring administreras av Folksam. Har du fler frågor om inkomstförsäkringen kan du kontakta dem på 0770-78 20 50 och mejl.

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett ekonomiskt skydd som ger dig ersättning om du skulle förlora ditt arbete. En inkomstförsäkring kompletterar a-kassan och medför att du kan få högre ersättning om du skulle bli arbetslös.

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan. Den gör att du som tjänar mer än a-kassans tak på 33 000 kronor i månaden kan få ut 80 procent av din tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Är det värt att ha inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är det enklaste sättet att säkra din privatekonomi från plötsliga inkomstbortfall, om du till exempel skulle bli uppsagd. Du får ekonomisk trygghet och vetskap om att du i stort sett kan behålla din befintliga livsstil och klara dig ekonomiskt.

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan dock aldrig bli högre än 80 procent av ersättningstaket på 33 000 kronor i månaden före skatt. En inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket, upp till 100 000 kronor i månaden före skatt. Så om du tjänar mer än taket för a-kassan som är 33 000 kronor i månaden är det värt att ha en inkomstförsäkring.

Är inkomstförsäkringen skattefri?

Ja. Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri och är inget du betalar skatt på, men innan den betalas ut så görs ett avdrag som motsvarar skatt för att få fram ett nettobelopp. Det är nettobeloppet som är skattefri ersättning. Avdrag för motsvarande skatt görs enligt skattetabell 30 kolumn 5 på den 80-procentiga inkomsten.

Måste man vara med i facket för inkomstförsäkring?

Om man inte är medlem i facket finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse och har i regel sämre villkor. Det finns många andra fördelar med att vara med i ett fackförbund.

Varför ska jag bli medlem i Akavia?

Alla förmåner som ingår i ditt medlemskap i Akavia

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkringen. Du betalar alltså inget extra för den.

Mer om Akavias medlemskap

Mer om medlemskap i Akademikernas a-kassa

Försäkra din lön

Tillsammans med a-kassan kan Akavias inkomstförsäkring ge dig högre ersättning vid arbetslöshet.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem