Gå till Innehållet

AI och IT i topp när Akavias medlemmar väljer kompetensutveckling

46 procent av Akavias medlemmar vill kompetensutveckla sig genom studier de närmsta tre åren. I topp på medlemmarnas önskelista hamnar data/IT eller AI. – Med omställningsstudiestödet finns det nya möjligheter för yrkesverksamma att bygga på och utveckla sin kompetens, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

En färsk undersökning från Akavia visar att intresset för kompetensutveckling är stort bland förbundets medlemmar. Hela 46 procent av medlemmarna vill kompetensutveckla sig genom studier inom de närmsta tre åren.

I topp på medlemmarnas önskelista ligger digital kompetensutveckling. Varannan medlem vill plugga data/IT eller AI för att framtidssäkra sin ställning på arbetsmarknaden. På andra plats kommer ledarskap och på tredje plats projektledning.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia hoppas att förbundets medlemmar upptäcker möjligheterna med det nya omställningsstudiestödet som gör det möjligt att studera mitt i karriären:

– Med omställningsstudiestödet finns det nya möjligheter för yrkesverksamma att bygga på och utveckla sin kompetens. Utvecklingen inom AI går snabbt och det är tydligt att Akavias medlemmar är nyfikna på att utveckla sin kompetens i den här riktningen. Nu behövs ett anpassat och flexibelt utbildningsutbud som svarar upp mot våra medlemmars behov och önskemål.

Av undersökningen framgår även att 41 procent av Akavias medlemmar vill kompetensutveckla sig på universitet eller högskola, 22 procent hos en privat utbildningsanordnare och 2 procent på yrkeshögskola.

– Akavias medlemmar vill i första hand kompetensutveckla sig på universitet och högskolor. Utbildningsminister Mats Persson måste säkerställa en långsiktig finansiering så att lärosätena kan ta fram ett kursutbud som passar yrkesverksammas behov utan att konkurrera ut förstagångsstudenterna, säger Patrik Nilsson.

De flesta bland medlemmarna svarar att de vill fortsätta att arbeta parallellt med studierna. Bara 4 procent vill vara tjänstlediga på heltid när de studerar.

Tio i topp – ämnen som medlemmarna vill studera

Så svarade Akavias medlemmar om hur de skulle välja att studera för att framtidssäkra sin ställning på arbetsmarknaden, vilka ämnesområden hade de valt?

1. Data/IT eller AI 50%
2. Ledarskap 44%
3. Projektledning 31%
4. Juridik 27%
5. Grön omställning eller hållbarhet 24%
6. Ekonomi 23%
7. Kommunikation 20%
9. Pedagogik 9%
9. Teknik eller ingenjörsvetenskap 8%
10. Humaniora eller språk 7%

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Akavia inom ramen för Akaviapanelen som speglar Akavias medlemmar. Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Undersökningen omfattar 3 753 gjorda intervjuer under perioden 30 januari till 3 februari 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 37%. Resultaten är vägda på kön, ålder, sektor och profession.