Gå till Innehållet

Akademiker stöttar flyktingar från Ukraina

22/03/11 Rysslands invasion av Ukraina har drivit miljoner ukrainare på flykt. Det finns flera exempel på områden där akademiker gör gemensam sak för att stötta flyktingar från Ukraina. Här listar vi ett urval.

"Akademiker sitter på kunskap som kan hjälpa flyktingar i olika situationer"

 

  • Advokater och biträdande jurister med erfarenhet av migrationsrätt erbjuder kostnadsfri juridiskt stöd till flyktingar från Ukraina. Advokathjälpen Ukraina
  • IT-företag utlovar arbete till ukrainska flyktingar med IT-kunskap. Artikel i dn.se
  • På ideella hjälporganisationer leder och koordinerar svenska akademiker arbetet med att ge människor på flykt skydd, nödhjälp och tak över huvudet, till exempel här: Ukraina – UNHCR:s akuta insats
  • Handläggare på Migrationsverket tar emot asylansökan och fattar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd för Ukrainska flyktingar: Migrationsverket.se
  • Akademiker på utbildningsförvaltningen skalar upp organisationen för att ta emot barn och unga i skolverksamhet och samordna stadsdelar i frågan om förskoleplatser. Stockholms stad
  • Kommunala tjänsteman inventerar möjliga platser för paviljonger med tillfälliga bygglov, som kan bli till hem för flyktingar från Ukraina. Artikel: mitti.se

- Att akademiker från olika professioner stöttar flyktingar är fint att se. Akademiker sitter på kunskap som kan hjälpa flyktingar i olika situationer, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Saco som är centralorganisation för 22 fackförbund (däribland Akavia) i Sverige stöttar Ukraina och ser också över vilka organisationer Saco ska stötta – ekonomiskt och på annat sätt. Saco tittar lite extra noga på organisationer som erbjuder fristad för forskare. Saco stöder även att Sverige tar emot forskare som inte kan verka på hemmaplan. Saco kommer vidare att föra en dialog med sina förbund kring den aktuella situationen och vilka vidare åtgärder som bör vidtas.