Gå till Innehållet

Akavia vill förmå Klarna att teckna kollektivavtal

Akavia har i dag tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer skickat en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Klarna. Förhandlingar mellan fack och arbetsgivaren ska inledas snarast.

– Vi har i dag påbörjat en process för att säkerställa kollektivavtal för våra medlemmar och övriga anställda på Klarna. På en allt mer turbulent arbetsmarknad kan vikten av trygghet inte nog understrykas och där ser vi att kollektivavtalet är en kvalitetsstämpel med moderna möjligheter till omställning, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Begäran har skickats samtidigt av Akavia, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Förhandlingarna kommer att genomföras gemensamt. En förhandlingsframställan är det första formella steget i en process initierad från facken för att förmå företaget att teckna kollektivavtal. 

– Klarna har länge setts som en av Sveriges ledande aktörer inom techbranschen och toppar ofta ungas listor på intressanta arbetsgivare. Men för att fortsatt vara en relevant och attraktiv arbetsgivare krävs mer inflytande och trygghet för de anställda. Genom att teckna kollektivavtal tror vi att Klarna kan ta ytterligare steg och visa vägen för andra företag, säger Mikael Andersson.

Förhandlare från Akavia, Unionen och Sveriges Ingenjörer kommer att inleda diskussion med företrädare för Klarna med ambition om att teckna kollektivavtal.