Gå till Innehållet

"Akavias medlemmar har bidragit till reformen"

22/06/30 I dag den 30 juni träder den nya lagen om omställningsstudiestöd ikraft, en historisk reform som ger möjlighet till studier mitt i arbetslivet till ersättningsnivåer som ger rimliga förutsättningar till alla. Redan den 1 oktober ska CSN kunna ta emot ansökningar.

"som medlem i Akavia har man direkt bidragit till den reform som kommer att göra kompetensutveckling mer tillgängligt för fler"

Den historiska reformen, Trygghetsöverenskommelsen bygger på en överenskommelse mellan parterna som bygger på två olika ben; nytt system för kompetensutveckling och omställning i det ena benet, och i det andra benet reformerad arbetsrätt. Överenskommelsen mellan parterna förutsatte även ny lagstiftning som beslutades den 8 juni och som träder ikraft i dag den 30 juni.

− Akavia har som medlemsförbund i PTK bidragit till att överenskommelsen ska bli verklighet, så som medlem i Akavia har man direkt bidragit till den reform som kommer göra kompetensutveckling mer tillgängligt för fler, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Överenskommelsen mellan parterna är en viktig del i strävan efter att få en rörlig arbetsmarknad, säkrad kompetensförsörjning för arbetsgivarna och trygghet för arbetstagarna. För Akavia har det varit särskilt viktigt att kunna förverkliga förutsättningar till livslångt lärande även för den som redan har en akademisk utbildning, genom unika möjligheter till kompetensutveckling och studier i arbetslivet.

− Vi är väldigt glada över att Trygghetsöverenskommelsen nu blir verklighet och att våra medlemmar kan ges möjlighet till studier och kompetensutveckling mitt i arbetslivet till ersättningsnivåer som ger rimliga förutsättningar till alla, säger Mikael Andersson.

Den nya lagen kommer att börja tillämpas den 1 oktober.

Läs mer om Trygghetsöverenskommelsen här.

Fördjupad information från Regeringen hittar du här